Uvodno predavanje - petak, 6. listopada, A 119, u 8:00.