Svim je studentima omogućeno upisivanje kolegija Hrvatski jezik i književnost u srednjem vijeku, neovisno o tome jesu li položili Staroslavenski jezik ili ne. Kolegij Hrvatski jezik i književnost u srednjem vijeku moći će se slušati, ali se neće moći polagati dok se ne položi kolegij Staroslavenski jezik. Stoga potičemo studente da Staroslavenski jezik polože kako bi im nastavak studija bio prohodniji.