U četvrtak, 26. listopada 2023. u 8.30 u sobi A 225 profesorica Magdalena Baer sa Sveučilišta Adam Mickiewicz u Poznanju u Poljskoj održat će predavanje pod nazivom Jezik i priroda – prirodne pojave i bića kao jezične oznake. Predavanje će biti na hrvatskom jeziku.

Svi zainteresirani dobro su došli!

Tanja Kuštović