Sastanak sa studentima 1. godine na kolegiju Hrvatski jezik u srednjem vijeku bit će u srijedu, 6.3. 2024. u D7 u 11.00 sati.