u srijedu 18. X. redovito će se održati, prema rasporedu i prema podjeli u seminarske skupine.