Kolokvij iz Teorije jezika bit će sljedeći tjedan.