Novosti › Vijesti i zbivanja
17. 4. 2024.

Poziv na sudjelovanje u Erasmus+ programu

Poziv na sudjelovanje u Erasmus+ kombiniranom intenzivnom programu (blended intensive programmes, BIP) “Creation/Salvation. Writing and Other Creative Practices as Rescue for the Modern World

Odsjek za kroatistiku poziva zainteresirane studentice i studente te nastavno osoblje na sudjelovanje u Erasmus+ kombiniranom intenzivnom programu pod nazivom Creation/Salvation. Writing and Other Creative Practices as Rescue for the Modern World u čijoj provedbi, osim Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sudjeluju Sveučilište Adama Mickiewicza u Poznanju (koordinator), Karlovo sveučilište u Pragu, Slobodno sveučilište u Bruxellesu, Sveučilište Gornjeg Elzasa.

Program se sastoji od online i fizičkog dijela. Online dio (12 sati nastave), održat će se tri uzastopna petka u svibnju (10., 17. i 24. svibnja 2024.) od 9,45 do11,15 i od 11,30 do 13,00. Fizički dio programa održat će se od 1. do 5. srpnja 2024. u formi ljetne škole na Sveučilištu Adama Mickiewicza u Poznanju (20 sati nastave + izvannastavne aktivnosti). Posljednji dan ljetne škole predviđen je za održavanje studentske konferencije “To the Rescue! Ways to Save the World” čija je svrha potaknuti polaznike programa na sudjelovanje u međunarodnoj i transkulturalnoj raspravi o nagovještajima nade u suvremenom svijetu bez nade. Studente će se potaknuti da u svojim izlaganjima istraže načine na koje se različita umjetnička djela hvataju ukoštac s krizama današnjeg vremena, ali i da eksperimentiraju s vlastitim kreativnim mogućnostima. Jer ako postoji vjera u budućnost, onda to ne smije biti ona budućnost koja nam je već poznata! Po završetku procesa selekcije i zaključenju natječaja, sve najvažnije informacije o organizaciji konferencije bit će podijeljene s polaznicima.

Studenti će sudjelovanjem u programu steći 5 ECTS-a.

Uvjeti: upisan preddiplomski ili diplomski studij kroatistike (u vrijeme provedbe programa student/ica mora imati status studenta) te aktivno poznavanje engleskog jezika.

Molbe, koje uključuju osnovne podatke i elektroničke adrese, životopis i motivacijsko pismo potrebno je dostaviti na e-mail adresu  ili osobno u tajništvo Odsjeka za kroatistiku. Natječaj je otvoren osam dana od objavljivanja na web stranicama.

O pristiglim prijavama odlučivat će tročlano Povjerenstvo u sastavu izv. prof. dr. sc. Marina Protrka Štimec (predsjednica povjerenstva), doc. dr. sc. Andrea Milanko i dr. sc. Zvonimir Glavaš, viši asistent.

U slučaju pozitivnog ishoda prijave za financiranje, studenti će dobiti financijsku potporu u iznosu od 70 eura po danu i potporu za put, a mogu ostvariti i dodatnu potporu u slučaju da su u posebnim kategorijama. Mole se kandidati da se detaljno upoznaju s Natječajem Sveučilišta i popratnom dokumentacijom.

Važna napomena: Studenti koji su ranije ostvarili Erasmus+ mobilnost (studijski boravak i/ili stručna praksa) trebaju voditi računa o ograničenju ukupnog trajanja mobilnosti. Sukladno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu (čl. 10 st. 2) student može u tijeku studija sudjelovati u mobilnosti više puta s tim da se ukupno trajanje mobilnosti određuje studijskim programom, a ne može biti duže od polovice trajanja određenog studijskog programa. Dakle za preddiplomsku razinu do 18, a za diplomsku razinu do 12 mjeseci.