Nastava počinje uvodnim predavanjem 5. listopada u 17:00 u D-7.