Kroatistika › Nastavnici
Katedra za noviju hrvatsku književnost

Doc. dr. sc. Marina Protrka Štimec

, 01/4092-084

Vrijeme primanja: utorkom 10:15–11:00, B121

Biografija

protrka stimecMarina Protrka Štimec (1975, Split) docentica je na Katedri za noviju hrvatsku književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu.  Na istom je fakultetu 1998. godine diplomirala kroatistiku i filozofiju, 2002. magistrirala je s temom Novela u hrvatskoj književnoj periodici 1830-1881., a 2008. doktorirala s radom Oblikovanje kanona u hrvatskoj književnoj periodici 19. stoljeća. Znanstvenim, stručnim i nastavničkim radom vezana uz teme kanona, pamćenja, identiteta, medija, povijesti i teorije nacionalne i dječje književnosti. Samostalnim izlaganjima sudjelovala na brojnim domaćim i inozemnim međunarodnim znanstvenim skupovima. Objavila znanstvenu monografiju Stvaranje književne nacije. Oblikovanje kanona u hrvatskoj književnoj periodici 19. st. (2008.), priredila kritičko izdanje Članaka Ivane Brlić Mažuranić (2013 ) i uredila zbornik Veliki Vidar. Stoljeće Grigora Viteza (2013, s D. Zalar i D. Zima). Kao znanstvena novakinja 1998-2008 surađivala na projektu Hrvatske književne bibliografije voditelja prof. dr. Vinka Brešića, te leksikografskim prilozima na izdanjima Leksikona hrvatskih pisaca (ur. D. Fališevac, K. Nemec i D. Novaković, 2000), Leksikona hrvatske književnosti: Djela (ur. Dunja Detoni-Dujmić, Dunja Fališevac, A. Lederer i Tea Benčić-Rimay, 2002) i Hrvatske književne encikopedije (ur. V. Visković, 2010-2012). Iscrpniji popis znanstvenih i stručnih radova na stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.