Kroatistika › Nastavnici
Katedra za noviju hrvatsku književnost

Prof. dr. sc. Tvrtko Vuković

, 01/4092-088

Vrijeme primanja: četvrtkom u 13 sati, B125.

Biografija

vukovicRođen je u Slavonskom Brodu 13. siječnja 1969. Završio je studij kroatistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Zaposlen je na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu kao docent na Katedri za noviju hrvatsku književnost. Radove je izlagao na više znanstvenih skupova s međunarodnim sudjelovanjem: Dani Ivana Slamniga, Modernitet druge polovice dvadesetog stoljeća, Osijek 2001, Ekspresionizam u hrvatskoj književnoti i umjetnosti, Zagreb 2001, Treći hrvatski slavistički kongres u Zadru 2002, Postmodernizam, iskustva jezika u hrvatskoj književnosti, Zagreb 2002, Medij hrvatske književnosti 20. stoljeća, Zagreb 2003, Hrvatska književnost 20. stoljeća, različite ideje i funkcije književnosti, Zagreb 2004.i dr. Znanstvene i stručne članke objavljuje u periodici. Surađivao je pri izradi Leksikona hrvatskih pisaca, Zagreb 2000. Uključen je u rad na Enciklopediji hrvatske književnosti Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža te na projektu Hrvatsko pjesništvo od romantizma do postmodernizma prof. dr. Cvjetka Milanje. Priredio je i pogovorom popratio panoramu hrvatskoga pjesništva devedesetih Off line, Zagreb 2001. Bio je predsjednik Goranova proljeća i voditelj književnog smjera Poslijediplomskoga sveučilišnoga doktorskog studija kroatistike. Doktorski rad pod naslovom Modeli prikazivanja kvorumaškoga pjesništva / Subjekt, svijet, tekst kao interpretativno iskustvo obranio je 29. studenog 2004. te je stekao akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja znanost o književnosti. Od 2005. do 2007. radio je kao viši lektor za hrvatski jezik i književnost na Sveučilištu Sorbona u Parizu (Université Paris-Sorbonne, Centre Malesherbes, Etudes slaves, Serbe-croate-bosniaque-monténégrin, Paris IV) gdje se znanstveno i stručno usavršavao. Kao gost predavao je na Sveučilištu Adam Mickiewicz u Poznanju. Trenutno je predstojnik Katedre za noviju hrvatsku književnost.

Bibliografija

Knjige

 • Svi kvorumaši znaju da nisu kvorumaši. Aporije reprezentacije u kvorumaškome pjesništvu, Disput, Zagreb 2005, str. 283.
 • Ljubi Žižeka svoga! Je li teorijska subverzija zapravo kapitalistička perverzija i druge neodumice o etičko-političkom čudovištu Žižekove misli, Meandar, Zagreb 2009, str. 91 

Udžbenici, zbornici i priređene knjige

 • Off line, hrvatsko pjesništvo devedesetih, [Panorama s pogovorom: U pjesništvu više od njega samog, simptomatologija hrvtaskog pjesništva 90-ih], Quorum, godina XVII, br. 5-6, Zagreb 2001, str. 289.
 • Iz priče u priču 5, Hrvatska čitanka za peti razred osnovne škole. [Suautori: Dijana Grbaš, Sonja Tošić-Grlač, Ivana Žužul i Tanja Vrvilo], Školska knjiga, Zagreb, 2009, 227 str. ISBN 978-953-12417-2. 
 • Iz priče u priču 6, Hrvatska čitanka za šesti razred osnovne škole. [Suautori: Dijana Grbaš, Sonja Tošić-Grlač, Ivana Žužul i Jasmina Dvorski], Školska knjiga, Zagreb, 2009, 187 str. ISBN 978-953-12419-6. 
 • Iz priče u priču 7, Hrvatska čitanka za sedmi razred osnovne škole. [Suautori: Dijana Grbaš, Sonja Tošić-Grlač, Ivana Žužul i Tanja Vrvilo], Školska knjiga, Zagreb, 2009, 237 str. ISBN 978-953-12421-9.
 • Iz priče u priču 8, Hrvatska čitanka za osmi razred osnovne škole. [Suautori: Dijana Grbaš, Sonja Tošić-Grlač, Ivana Žužul i Tanja Vrvilo], Školska knjiga, Zagreb, 2009, 257 str. ISBN 978-953-12423-3.
 • Muzama iza leđa. Čitanja hrvatske lirike, [Priređivač], Zagrebačka slavistička škola, Zagreb 2010, str. 218.
 • Bajke i basne. Sabrana djela Ivane Brlić-Mažuranić. Kritičko izdanje, [Supriređivač: Ivana Žužul], Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod, Slavonski Brod 2011, str. 511.

Odabrani znanstveni i stručni radovi

 • Leksikon hrvatskih pisaca, autor koncepcije Krešimir Nemec, Zagreb 2000. Leksikonske natuknice: Bagola, Božidar Brezinščak, str 29; Babić, Goran, str. 27; Devide, Vladimir, str 169; Gudelj Petar, str. 260; Machiedo, Mladen, str. 440; Pavlović, Vladimir, str. 566-567; Podrug, Toma, str. 584-585; Raos, Mate, str. 612; Schiffler, Ljerka, str. 630-631; Sušac, Gojko, str. 680; Suško, Mario, 680; Šešelj, Stjepan, str. 691; Vidović, Veseljko, str. 760-761; Vučićević, Stojan, str. 787-788; Zidić, Igor, str. 801-802; Zuppa, Vjeran, str. 810; Žužul Marinović, Ante, str. 816.
 • Kulturalna vrijednosti Slamnigove poezije [Pregledni rad, UDK 82.0 821.163.42-1.09], u: O Slamnigu, Zbornik izabranih radova triju saziva međunarodnog znanstvenog skupa Osijek 1998, Osijek 2000, Osijek-Pečuh 2001, str. 27-30.
 • Paradoks etičkog nagovora. Slamnigova kasnija poezija i suvremena književna teorija u obzoru levinasovske etike [Pregledni rad, UDK 130.2 821.163.42-1.09], u: O Slamnigu, Zbornik izabranih radova triju saziva međunarodnog znanstvenog skupa Osijek 1998, Osijek 2000, Osijek-Pečuh 2001, str. 123-131.
 • Lucija Stamać o Luciji Stamać: Potraga za izgubljenim identitetom, Quorum, godina XVII, broj 2, Zagreb 2001, str. 15-24.
 • U pjesništvu više od njega samog, simptomatologija hrvtaskog pjesništva 90-ih, u: Off line, hrvatsko pjesništvo devedesetih, Quorum, godina XVII, br. 5-6, Zagreb 2001, str. 263-289.
 • Drugo lice subverzije. Krleža i lik barda u priči nacionalne književnosti [Izvorni znanstveni rad, UDK 821.163. 42.09 Krleža M.], u: Ekspresionizam u hrvatskoj književnosti i umjetnosti, Zbornik radova Hrvatski modernizam 20. stoljeća I. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem, Altagama, Zagreb 2002, str. 231-242.
 • Prostornost Tadijanovićeve poezije: Uvod u spacionalističku analizu, u: Tema Tadijanović, Zbornik o Dragutinu Tadijanoviću u povodu 95. pjesnikova rođendana, Slavonski brod 2002, str. 13-19.
 • Disanje fetalne šutnje (Krešimir Bagić: Jezik za svaku udaljenost, Zagreb 2001.), Republika, godina LVIII, broj 7-9, Zagreb 2002, str. 247-249.
 • Prema enciklopedističkoj povijesti hrvatske književnosti (Cvjetko Milanja, Hrvatsko pjesništvo 1950-2000. II. dio, Zagreb 2001.), Republika, godina LIX, broj 3-4, Zagreb 2003, str. 234-237.
 • Ljubav je čisti užas: Rešickijeva po/etika opscenoga razdora, Quorum, godina XIX, broj 4, Zagreb 2003, str. 10-17.
 • Retorika prekoračenja i politika nametnutog izbora u Pustolovu pred vratima Milana Begovića, u: Zbornik radova i pjesama, 2. Kijevski književni susreti, Kijevo 2003, str. 41-47.
 • Što je stvarno u stvarnosnom pjesništvu? Etika čitljivog teksta [Izvorni znanstveni rad, UDK 82.0-1], u: Postmodernizam, iskustvo jezika u hrvatskoj književnosti i umjetnosti, Zbornik radova Hrvatski modernizam 20. stoljeća II. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem, Altagama, Zagreb 2003, str. 147-160.
 • Nadgledanje gledanja: Poetika i etika vizualne reprezentacije u romanu Klonirana Jelene Čarije [Izvorni znanstveni rad, UDK 821.163..42.09 Čarija J.], u: Mediji hrvatske književnosti, Zbornik radova Hrvatski modernizam 20. stoljeća III. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem, Altagama, Zagreb 2003, str. 169-178.
 • Žal za neizgubljenim: Pjesništvo Branka Čegeca između melankolije i etike nemogućeg, Quorum, godina XX, broj 1, Zagreb 2004, str. 26-33.
 • Strangers in the night. Etika ljudske razjedinjenosti u romanu Izlaz Zagreb jug Ede Popovića, Tema, godina I, broj 1-2, Zagreb 2004.
 • Žudnja za užitkom. Aporije uspostave identiteta na primjeru kvorumaškoga pjesništva [Izvorni znanstveni rad], Književna smotra, broj 139, Zagreb 2006, str. 25-36.
 • Zazivanje čudovišnog. Učinci apostrofe u kvorumaškome pjesnitvu. [Izvorni znanstveni rad, UDK 821.163.42–1.09 82::50 Quorum], Umjetnost riječi, broj 3-4, Zagreb 2005, str. 281-295.
 • Izabelin cvijet i Cvjetina peta. Sublimno i zazorno u Matoševim novelama Cvijet s raskršća i Balkon. [Izvorni znastveni rad, UDK 821.163.42.09 Matoš, A.G.-32] u: Hrvatska književnost 20. stoljeća, različite ideje i funkcije književnosti, Zbornik radova Hrvatski modernizam 20. stoljeća IV. znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem, Altagama, Zagreb 2006, str. 167-174.
 • Tko je u razredu ugasio svjetlo? Cesarićeva lirika: (de)konstrukcija reprodukcije discipliniranih tijela u hrvatskom obrazovnom sustavu, [Izvorni znastveni rad, UDK 008. ISSN 0352-7654] u: Quorum,broj 4, Zagreb 2008, str. 134-162.
 • Tko je u razredu ugasio svjetlo? Cesarićeva lirika: (de)konstrukcija reprodukcije discipliniranih tijela u hrvatskom obrazovnom sustavu, II. dio, [Izvorni znastveni rad, UDK 008. ISSN 0352-7654] u: Quorum, broj 1-2, Zagreb 2009, str. 146-160.
 • Pjesma – stroj opkoračenja, Forum, godina LXXXI, broj  4-6, 2009, str. 702-706.
 • Ludost pjesništva: ideja dara u Cesarićevoj “Pjesmi mrtvog pjesnika”, [Izvorni znastveni rad, ISBN 978-953-175-363-0], u: Muzama iza leđa. Čitanja hrvatske lirike, prir. Tvrtko Vuković, Zagrebačka slavistička škola, Zagreb 2010, str. 181-205.
 • Zamukli majstorov glas: politika hrvatskih pjesničkih poetika sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća, [Izvorni znastveni rad, ISBN 978-953-175-360-9], u: Zbornik radova 38. Seminara Zagrebačke slavističke škole, Zagrebačka slavistička škola, Zagreb 2010, str. 161-172.
 • Uciszony głos mistrza. Polityka poetyk chrowackiej poezji lat siedemdziesiątych XX wieku, [Izvorni znastveni rad, ISBN 978-83-87819-09-5], u: Chprwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura, język, literature, Uniwersytet Śląski–Wydawnictwo Gnome, Katowice 2010, str. 94-108.
 • Melankolija, ulična heterotopija i jezik bez granica: Politika hrvatskog pjesništva osamdesetih godina dvadesetog stoljeća, [Izvorni znastveni rad, ISBN 978-953-175-393-7], u: Zbornik radova 38. Seminara Zagrebačke slavističke škole, Zagrebačka slavistička škola, Zagreb 2011, str. 111-127.
 • Kojem čitatelju? Politika čitanja užitka u Bukoličnom, trijeznom čitaocu, [Izvorni znastveni rad, ISBN 978-953-97787-7-8], u: Zbornik radova 10. Kijevskih književnih susreta, Opčina Kijevo–Pučko otvoreno učilište Invictus–AGM, Kijevo–Zagreb 2011, str. 11-27.