Kroatistika › Nastavnici
Katedra za noviju hrvatsku književnost

Prof. dr. sc. Tvrtko Vuković

, 01/4092-088

Vrijeme primanja: utorak nakon nastave, B125.

Biografija

vukovic

Rođen je u Slavonskom Brodu 1969. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je studij kroatistike. Na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zaposlio se kao asistent na Katedri za noviju hrvatsku književnost 2000. Doktorski rad pod naslovom Modeli prikazivanja kvorumaškoga pjesništvaSubjekt, svijet, tekst kao interpretativno iskustvoobranio je 2004. te je stekao akademski stupanj doktora znanosti. U suradničko zvanje višeg asistenta izabran je 2005. Od 2005. do 2007. radio je kao viši lektor i predavač za hrvatski jezik i književnost na Sveučilištu Sorbona u Parizu. U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je 2008, u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora 2013, a u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora 2019. Radove je izlagao na brojnim međunarodnim znanstvenim skupovima i skupovima s međunarodnim sudjelovanjem. Kao gost predavao je na Sveučilištu Adam Mickiewicz u Poznanju, Šleskom sveučilištu u Katovicama, Jagelonskom sveučilištu u Krakovu, Masarykovom sveučilištu u Brnu. Bio je pozvani predavač na seminarima Zagrebačke slavističke škole 2009, 2010, 2011 i 2012, 2016, 2018. Surađivao je pri izradi Leksikona hrvatskih pisaca,Leksikona hrvatske književnosti – djelate Enciklopedije hrvatske književnostiLeksikona Antuna Gustava Matoša Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža. Radio je kao istraživač na znanstvenim projektima Modeli hrvatskoga pjesništva 20. stoljeća,Hrvatsko pjesništvo od romantizma do postmodernizma Odnos kultura-društvo u hrvatskoj modernizaciji. Bio je voditelj znanstvenog projekta Hrvatsko pjesništvo od romantizma do postmodernizma, istraživačkog sveučilišnog projeka Nenormalni u hrvatskoj kulturi i književnosti na prijelazu 19. i 20. stoljeća, voditelj književnog smjera Poslijediplomskoga sveučilišnoga doktorskog studija kroatistike, predstojnik Katedre za noviju hrvatsku književnost, voditelj Zagrebačke slavističke škole u dva mandata. Bio je također predsjednik Goranova proljeća, središnje nacionalne pjesničke manifestacije. Objavio je četiri samostalne znanstvene knjige, priredio je i uredio desetak znanstvenih zbornika i pjesničkih panorama, suautor je školskih udžbenika i kritičkih izdanja djela kanonskih autora. Trenutno je zamjenik voditelja poslijediplomskoga sveučilišnog studija Hrvatska filologija u interkulturnome kontekstute urednik teorijske edicije Drugi smjer u izdavačkoj kući Meandar. Znanstvene i stručne članke te recenzije redovito objavljuje u periodici. Područja užeg znanstvenog interesa su mu teorija lirike, psihoanaliza, odnos modernističke književnosti i i kulture 19. stoljeća te politika književnosti.  

Knjige:

  • Svi kvorumaši znaju da nisu kvorumašiAporije reprezentacije u kvorumaškome pjesništvu, Disput, Zagreb 2005, str. 283.
  • Ljubi Žižeka svogaJe li teorijska subverzija zapravo kapitalistička perverzija i druge neodumice o etičko-političkom čudovištu Žižekove misli, Meandar, Zagreb 2009, str. 91.
  • Bajke i basne. Sabrana djela Ivane Brlić-MažuranićKritičko izdanje, [Supriređivač: Ivana Žužul], Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod, Slavonski Brod 2011, str. 511.
  • Tko je u razredu ugasio svjetlo? Predrasude, stranputice i moguće promjene u poučavanju i proučavanju lirike na primjerima Cesarićevih pjesama Voćka poslije kiše iPjesma mrtvog pjesnika, Meandar, Zagreb 2012, str. 167.
  • Na kraju pjesme. Studije o modernoj hrvatskoj lirici i njezinim politikama. Meandar, Zagreb 2018, str. 322.