Kroatistika › Nastavnici
Katedra za noviju hrvatsku književnost

Izv. prof. dr. sc. Maša Kolanović

, 01/4092-076

Konzultacije po dogovoru, e-mailom i nakon nastave. 

Biografija

Maša Kolanović
Foto: Anto Magzan

Maša Kolanović rođena je 19. studenoga 1979. godine u Zagrebu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Godine 1998. upisala je studij kroatistike i komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je i diplomirala u listopadu 2003. godine, a doktorirala u travnju 2010. Od travnja 2004. godine radi kao znanstvena novakinja na Katedri za noviju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Usavršavala se na Sveučilištu u Beču ak. god. 2005./06. u sklopu Herderove stipendije; na Sveučilištu Texas u Austinu (SAD) u sklopu stipendije Junior Faculty Development Program ak. god. 2011/12.; na Trinity College u Dublinu (Irska) u ožujku i travnju 2017 u sklopu stipendije Trinity Long Room Hub Research Fellowship te na Sveučilištu New York (SAD) u proljetnom semestru 2020. u sklopu istraživačke stipendije na Remarque Institute.

Članica je uredništva časopisa Književna smotra. Za svoj znanstveni rad 2010. godine nagrađena je godišnjom nagradom za znanstvene novake Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa iz područja humanističkih znanosti. Za svoj književni rad nagrađena je nagradom publike pulskog sajma knjiga Libar za vajk (2019), godišnjom nagradom za književnost Vladimir Nazor (2020) te Nagradom Europske Unije za književnost (2020). Od 2022. godine članica je suradnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Objavila je i uredila sljedeće knjige: Pijavice za usamljene (poezija, 2001); Sloboština Barbie (roman, 2008); Udarnik! Buntovnik? Potrošač… Popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije (znanstvena monografija, 2011); Jamerika : trip (poema, 2013); Komparativni postsocijalizam: slavenska iskustva (ur., 2013; zbornik radova); The Cultural Life of Capitalism in Yugoslavia (ur., 2017, zajedno s D. Jelača i D. Lugarić; zbornik radova); Poštovani kukci i druge jezive priče (zbirka priča, 2019); Povijest, tekst, kontekst: zbornik radova posvećen Krešimiru Nemecu (ur., 2020, zajedno s L. Molvarec; zbornik radova), Ekonomija i književnost/Economy and Literature (ur., 2022, zajedno s M. Hameršak i L. Molvarec; zbornik radova).

Pregled ostalih publikacija i znanstvene djelatnosti dostupan na:

https://www.bib.irb.hr:8443/pretraga?operators=and|Kolanovi%C4%87,%20Ma%C5%A1a%20%2822790%29|text|profile