Kroatistika › Nastavnici
Katedra za noviju hrvatsku književnost

Izv. prof. dr. sc. Maša Kolanović

, 01/4092-076

Konzultacije e-mailom, nakon nastave i po dogovoru. 

Biografija

Maša Kolanović
Foto: Anto Magzan

Maša Kolanović rođena je 19. studenoga 1979. godine u Zagrebu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Godine 1998. upisala je studij kroatistike i komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je i diplomirala u listopadu 2003. godine, a doktorirala u travnju 2010. Od travnja 2004. godine radi kao znanstvena novakinja na Katedri za noviju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Usavršavala se na Sveučilištu u Beču ak. god. 2005./06. u sklopu Herderove stipendije i na Sveučilištu Texas u Austinu (SAD) u sklopu stipendije Junior Faculty Development Program tijekom proljetnog semestra ak. god. 2011/12. te na Trinity College u Dublinu (Irska) u ožujku i travnju 2017 u sklopu stipendije Trinity Long Room Hub Research Fellowship te na Sveučilištu New York (SAD) u od siječnja do svibnja 2020. u sklopu istraživačke stipendije na Remarque Institute.

U razdoblju 2016.-2018. je bila predstojnica Katedre za noviju hrvatsku književnost. Od 2013. do 2021. godine voditeljica je književno-kulturološkog bloka Zagrebačke slavističke škole. Od 2017. do 2020. voditeljica je projekta ''Ekonomski temelji hrvatske književnosti'' pri Hrvatskoj zakladi za znanost. Do sada je objavila članke o književnosti i popularnoj kulturi i knjigu ''Udarnik! Buntovnik? Potrošač...Popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije'' (Naklada Ljevak, Zagreb, 2011) te uredila zbornike ''Komparativni postsocijalizam: slavenska iskustva'' (Zagrebačka slavistička škola – FF press, Zagreb, 2013) i ''The Cultural Life of Capitalism in Yugoslavia: (post)Socialism and its Other'' (Palgrave Macmillan, New York, 2017, zajedno s D. Jelača i D. Lugarić). Uz to je objavila nekoliko knjiga fikcije (''Pijavice za usamljene'', Studentski centar, Zagreb, 2001; ''Sloboština Barbie'', V.B.Z., Zagreb, 2008; ''Jamerika: trip'', Algoritam, Zagreb, 2013; ''Poštovani kukci i druge jezive priče'', Profil, Zagreb, 2019). Članica je uredništva časopisa Književna smotra. Za svoj znanstveni rad 2010. godine nagrađena je godišnjom nagradom za znanstvene novake Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa iz područja humanističkih znanosti. Za svoj književni rad nagrađena je nagradom publike pulskog sajma knjiga Libar za vajk (2019), godišnjom nagradom za književnost Vladimir Nazor (2020) te nagradom Europske Unije za književnost (2020).

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=269062

http://www.hrvatskiplus.org/

http://ethk.ffzg.unizg.hr/