Kroatistika › Nastavnici
Katedra za noviju hrvatsku književnost

Doc. dr. sc. Maša Kolanović

, 01/4092-076

Vrijeme primanja: utorkom 10:00–11:00, B113

Od 21. siječnja do 1. lipnja 2020. Maša Kolanović boravi na stipendiji Remarque Institute na Sveučilištu New York, SAD. 

Biografija

kolanovicMaša Kolanović rođena je 19. studenoga 1979. godine u Zagrebu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Godine 1998. upisala je studij kroatistike i komparativne književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je i diplomirala u listopadu 2003. godine, a doktorirala u travnju 2010. Od travnja 2004. godine radi kao znanstvena novakinja na Katedri za noviju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Usavršavala se na Sveučilištu u Beču ak. god. 2005./06. u sklopu Herderove stipendije i na Sveučilištu Texas u Austinu (SAD) u sklopu stipendije Junior Faculty Development Program tijekom proljetnog semestra ak. god. 2011/12. te na Trinity College u Dublinu (Irska) u ožujku i travnju 2017 u sklopu stipendije Trinity Long Room Hub Research Fellowship. 2010. godine nagrađena je godišnjom nagradom za znanstvene novake Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa iz područja humanističkih znanosti. Od siječnja 2015. izabrana je u nastavno-znanstveno zvanje stručne suradnice-docentice na Katedri za noviju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku, a od ak. god. 2016/17 te 2017/18. je bila predstojnica Katedre za noviju hrvatsku književnost. Od 2013. godine voditeljica je književno-kulturološkog bloka Zagrebačke slavističke škole. Od ožujka 2017. voditeljica je projekta ''Ekonomski temelji hrvatske književnosti'' pri Hrvatskoj zakladi za znanost. Do sada je objavila članke o književnosti i popularnoj kulturi i knjigu ''Udarnik! Buntovnik? Potrošač...Popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije'' (Naklada Ljevak, Zagreb, 2011) te uredila  zbornike ''Komparativni postsocijalizam: slavenska iskustva'' (Zagrebačka slavistička škola – FF press, Zagreb, 2013) i ''The Cultural Life of Capitalism in Yugoslavia: (post)Socialism and its Other'' (Palgrave Macmillan, New York, 2017, zajedno s D. Jelača i D. Lugarić). Uz to je objavila nekoliko knjiga fikcije (''Pijavice za usamljene'', Studentski centar, Zagreb, 2001; ''Sloboština Barbie'', V.B.Z., Zagreb, 2008; ''Jamerika: trip'', Algoritam, Zagreb, 2013; ''Poštovani kukci i druge jezive priče'', Profil, Zagreb, 2013). Članica je uredništva časopisa Književna smotra.

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=269062

http://www.hrvatskiplus.org/

http://ethk.ffzg.unizg.hr/