Kroatistika › Nastavnici
Katedra za noviju hrvatsku književnost

Doc. dr. sc. Maša Kolanović, predstojnica Katedre

, 01/4092-076

vrijeme primanja: utorkom 14:00–15:00, B113

Biografija

kolanovicMaša Kolanović rođena je 19. studenoga 1979. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Godine 1998. upisala je studij kroatistike i komparativne književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te diplomirala u listopadu 2003. godine. Doktorirala je u travnju 2010. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom „Hrvatski roman i popularna kultura od socijalizma do tranzicije“. Od travnja 2004. godine radi kao znanstvena novakinja na Katedri za noviju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu u sklopu projekata „Hrvatski roman 1945.-2000.: tendencije i modeli“ i „Hrvatski roman i popularna kultura“ (voditelj prof. dr. sc. Krešimir Nemec). Usavršavala se na Sveučilištu u Beču ak. god. 2005./06. u sklopu Herderove stipendije i na Sveučilištu Texas u Austinu (SAD) u sklopu stipendije Junior Faculty Development Program tijekom proljetnog semestra ak. god. 2011/12. 2010. nagrađena je godišnjom nagradom za znanstvene novake Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa iz područja humanističkih znanosti.

Znanstvena bibliografija