Kroatistika › Nastavnici
Katedra za noviju hrvatsku književnost

Doc. dr. sc. Lana Molvarec

, 01/4092-076

Vrijeme primanja: prema dogovoru - javite se e-mailom.

Biografija

molvarecLana Molvarec rođena je 3. svibnja 1983. u Zagrebu. Nakon gimnazije, upisala je studij kroatistike i sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu koji završava 2006. godine. Iste godine upisala je doktorski studij književnosti, kulture, izvedbenih umjetnosti i filma na istome fakultetu. Od veljače 2008. radi na Katedri za noviju hrvatsku književnost. Doktorirala je 2014. godine. U zvanju docenta je od 2018. godine. Sudjelovala je na brojnim znanstvenim skupovima i konferencijama u zemlji i inozemstvu. Trenutno je zamjenica voditeljice Zagrebačke slavističke škole.

Izbor iz bibliografije

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/304950