Kroatistika › Nastavnici
Katedra za noviju hrvatsku književnost

Doc. dr. sc. Lana Molvarec, predstojnica Katedre za noviju hrvatsku književnost

, 01/4092-076

Vrijeme primanja: ponedjeljkom, 12:30-13:30 sati, B113

Biografija

molvarecLana Molvarec rođena je 3. svibnja 1983. u Zagrebu. Nakon gimnazije, upisala je studij kroatistike i sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu koji završava 2006. godine. Iste godine upisala je doktorski studij književnosti, kulture, izvedbenih umjetnosti i filma na istome fakultetu. Od veljače 2008. radi na Katedri za noviju hrvatsku književnost.

Izbor iz bibliografije

 1. Grad i urbanitet u kriminalističkoj prozi Pavla Pavličića. // Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti. 1-2 (2011) ; 33-54.
 2. Ideologija i epistemologija u Desničinim novelama // Desničini susreti 2010: zbornik radova /Roksandić, Drago i Cvijović Javorina, Ivana (ur.), Zagreb, 2011. 109-115.
  Aporija nacionalnog identiteta između Slamnigova sjevera i juga // Ivan Slamnig ehnti tschatschine Rogge! Zbornik radova 10. kijevskih književnig susreta / Bagić, Krešimir (ur.). Kijevo-Zagreb, 2011. 87-99
 3. Putovanje kao izraz krize subjekta-putnika // Dani hvarskoga kazališta.
  Zagreb-Split, 2010. 289-313.
 4. Između ekonomskog i kulturnog kapitala: Životni stil i dokolica u romanima Pravila privlačnosti B. Eastona Ellisa i Soba za razbijanje T. Zajeca. // Forum. 1-3 (2009) ; 297-311.
 5. Između eskapizma i nomadologije. // Philological Studies / Filološke studije. 2 (2009); 1-9 .
 6. Hedonizam i feminizam - postfeministički ženski subjekt u Od Barbie do vibratora Ane Tajder // Mala revolucionarka - Zagorka, feminizam i popularna kultura : radovi sa znanstvenog skupa "Marija Jurić Zagorka - život, djelo, naslijeđe / Feminizam i popularna kultura" / Grdešić, Maša (ur.).
  Zagreb, 2009. 207-225
 7. Pripovjedački postupci u Grobnici za Borisa Davidoviča Danila Kiša. // Književna republika : časopis za književnost. 10-12 (2009) ; 97-105.
 8. Flaneurski pogled Antuna Gustava Matoša. // 15 dana. 3 (2008) ; 6-8.
 9. Putovanje i identitet u noveli Miroslava Krleže Hodorlahomor Veliki i u romanu Dubravke Ugrešić Muzej bezuvjetne predaje // Slavistika dnes : Vlivy a konteksty : Konference mladých slavistů / Prihoda, Marek ; Vankova, Hana (ur.).
  Červeny Kostelec/Praha : Univerzity Karlovy, 2008. 337-348.