Kroatistika › Nastavnici
Katedra za noviju hrvatsku književnost

Doc. dr. sc. Ivana Drenjančević, predstojnica Katedre

, 01/4092-088

Konzultacije: petkom od 10 do 11 sati, B-125

Biografija

Ivana DrenjančevićIvana Drenjančević (Zagreb, 1982) diplomirala je hrvatski jezik i književnost i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2006. godine. Od iste radi kao znanstvena novakinja na Katedri za noviju hrvatsku književnost. Doktorirala je 2012. godine s temom Vizualnost u pjesništvu Tina Ujevića. U zvanje znanstvene suradnice izabrana je u veljači 2018. godine, a od siječnja 2020. zaposlena je kao docentica.

Znanstveni radovi

2006. „Dalibor Cvitan i pojam autora“. U Znanstveno djelo prof. dr. sc. Milivoja Solara. Hrvatska književnost 20. stoljeća, različite ideje i funkcije književnosti. Zbornik radova sa IV. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem (Zagreb, 26. XI.-27.XI. 2004.), ur. Branimir Bošnjak, Cvjetko Milanja i Višnja Bošnjak,  181–198. Zagreb: Altagama.

2008. „Ivaniševićev Ungaretti“. U Komparativna povijest hrvatske književnosti: Zbornik radova X. Smjerovi i metodologije komparativnog proučavanja hrvatske književnosti, ur. Cvijeta Pavlović i Vinka Glunčić-Bužančić, 271–293.  Split: Književni krug Split.

2010. „Proizvodnja prostora i mjesta u pjesmama Viktora Vide; Moguće i nemoguće imaginarne kartografije“. U Riječki filološki dani 8; Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani, ur. Lada Badurina i Danijela Bačić-Karković, 181–193. Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci.

2010. „Nasrt lirike – poetičke raznolikosti na hrvatskoj pjesničkoj sceni 1938. godine“. U Komparativna povijest hrvatske književnosti: Zbornik radova XII. Istodobnost raznodobnog. Tekst i povijesni ritmovi, ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz, 227–240. Split – Zagreb: Književni krug Split – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

2010.Prostorne prakse u pjesmama Gustava Krkleca“. U Dani hvarskoga kazališta XXXVI: Putovanje, lutanje i bijeg u hrvatskoj književnosti i kazalištu, ur. Nikola Batušić, Rafo Bogišić, Pavao Pavličić i Milan Moguš, 244–261. Zagreb – Split: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Književni krug Split.

2010. „Vizualnost Kolajne Tina Ujevića“. U Muzama iza leđa: Čitanja hrvatske lirike , ur. Tvrtko Vuković, 31–50. Zagreb: Zagrebačka slavistička škola.

2011. „Pogled u drami Glorija Ranka Marinkovića“. U Poetika Ranka Marinkovića Zbornik radova sa znanstvenog skupa u Komiži, ur. Jakša Fiamengo, 161–172. Komiža: Grad Komiža.

2012. „Što se vidi u Crnoj kutiji?“, Forum, 60 (1-3), [235] ‒247.

2014. „Spomenički paragraf Tina Ujevića ‒ odmazda izvornika dvojničkomu prikazu“, Croatica, 38 (58), 163‒171.

2014. „Nemogući zahtjev: očuvati leš teksta. Čitanje pjesme Čuvajte moj poštovani leš Tina Ujevića“, Umjetnost riječi, 58 (1), 1‒17.

2016. „Nema ni rastanka ni bolna povratka – Putovanje u odabranim pjesmama Viktora Vide, Antuna Bonifačića i Antuna Nizetea“, Forum, 55 (10‒12), 1222‒1236.

2016. „Neki aspekti vizualnosti Gundulićeva Osmana“, HUM, 11 (16), 165‒185.

2017. „Sve su ovo prazni jauci iz knjiga: metatekstualni aspekti Suze virtuoza i Fragmenta Tina Ujevića“, Folia linguistica et litteraria, 6 (16), 73‒88.

2017. „Ne vije duh iz puti – odnos lirskoga iskazivača i njegovih prikaza u pjesmi Ogledam se u jezeru Tina Ujevića“, Fluminensia, 29 (1), 67‒80.

2018. „Ujevićeva Kolajna tekstualnih dugova“, Književna smotra, 189 (3), 25‒34.

2019. „Ako dozri cvijet, nestaje sloboda mijene“ – preobrazbe identiteta u odabranim pjesmama Vesne Parun“, „Size Zero / Mala mjera V: Politika i poetika ženskog pisma – komparativne perspektive“, ur. Sanja Runtić i Aleksandra Nikčević-Batrićević, Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Cetinje, 21–43.

2020. Runtić, Sanja; Drenjančević, Ivana.  “Witnessing beyond Recognition”: An Existentialist Reading of Francisco Cantú’s The Line Becomes a River: Dispatches from the Border”, „Aspects of Transnationality in American Literature and American English“, ur.  Aleksandra Izgarjan, Dubravka Đurić, Sabina Halupka-Rešetar, Filozofski fakultet Novi Sad, 128–157.

2021. Drenjančević, Ivana; Protrka Štimec, Marina. „Iskupljenje sebra: figure ljubavi u ranom pjesništvu Tina Ujevića“, „Ljubav radi ljubavi: romantični ljubavni kod u južnoslavenskim književnostima. Zbornik s međunarodnog znanstvenog skupa u Beču 5. i 6. srpnja 2018.“, ur. Ivana Brković, FF Press, 2021, [145]‒ 171.

2022. „Dužničko ropstvo Ujevićeva Leleka sebra“, „Ekonomija i književnost: zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa Ekonomija i književnost / Economy and Literature održanog na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 18. i 19. prosinca 2019.“, ur. Marijana Hameršak, Maša Kolanović i Lana Molvarec, Hrvatska sveučilišna naklada, 222‒236.