Kroatistika › Nastavnici
Katedra za noviju hrvatsku književnost

Dr. sc. Ivana Drenjančević, poslijedoktorandica

, 01/4092-088

Vrijeme primanja: na porodiljnom dopustu

Biografija

drenjancevicIvana Drenjančević (Zagreb,1982) diplomirala je hrvatski jezik i književnost i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2006. godine. Od iste radi kao znanstvena novakinja na Katedri za noviju hrvatsku književnost. Doktorirala je 2012. godine s temom Vizualnost u pjesništvu Tina Ujevića.

Bibliografija

 1. Dalibor Cvitan i pojam autora // Znanstveno djelo prof. dr. sc. Milivoja Solara / Hrvatska književnost 20. stoljeća, različite ideje i funkcije književnosti / Branimir Bošnjak, Cvjetko Milanja, Višnja Bošnjak (ur.). Zagreb : Altagama, 2006, str. 181–198.
 2. Ivaniševićev Ungaretti // Komparativna povijest hrvatske književnosti: Zbornik radova X. Smjerovi i metodologije komparativnog proučavanja hrvatske književnosti / Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.). Split : Književni krug, 2008, str. 271–293.
 3. Proizvodnja prostora i mjesta u pjesmama Viktora Vide ; Moguće i nemoguće imaginarne kartografije // Riječki filološki dani ; Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani / Badurina, Lada ; Bačić-Karković, Danijela (ur.).
 4. Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 2010. 181–193.
 5. „Nasrt lirike“ – poetičke raznolikosti na hrvatskoj pjesničkoj sceni 1938. godine // Istodobnost raznodobnog. Tekst i povijesni ritmovi Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XII. Istodobnost raznodobnog. Tekst i povijesni ritmovi. / Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić Vinka ; Meyer-Fraatz Andrea (ur.).
 6. Split – Zagreb : Književni krug Split – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2010, str. 227–240.
 7. Prostorne prakse u pjesmama Gustava Krkleca // Dani hvarskoga kazališta XXXVI: Putovanje, lutanje i bijeg u hrvatskoj književnosti i kazalištu / Batušić, Nikola ; Bogišić, Rafo ; Pavličić, Pavao ; Moguš, Milan (ur.). Zagreb-Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Književni krug Split, 2010, str. 244–261.
 8. Vizualnost "Kolajne" Tina Ujevića // Muzama iza leđa ; Čitanja hrvatske lirike / Vuković, Tvrtko (ur.). Zagreb : Zagrebačka slavistička škola, 2010, str. 31–50.
 9. "Pogled u drami "Glorija" Ranka Marinkovića", u: Poetika Ranka Marinkovića - Zbornik radova sa znanstvenog skupa u Komiži, ur: Fiamengo, Jakša, Grad Komiža, Komiža 2011, str. 161-172.
 10. "Što se vidi u Crnoj kutiji?", Forum; mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 1-3, 2012, str. [235]-247.
 11. "Novosti iz književne kroatistike", u: Povijest hrvatskoga jezika; Književnost i kultura devedesetih; Zbornik radova 40. seminara Zagrebačke slavističke škole, Zagrebačka slavistička škola, Zagreb 2012, str. [215]-231.