Kroatistika › Nastavnici
Katedra za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti

Izv. prof. dr. sc. Marko Alerić

, 01/4092-071

Vrijeme primanja: ponedjeljkom 10:30–12:30, B108

Biografija

alericMarko Alerić rođen je 20. lipnja 1970. u Zagrebu. U Zagrebu je završio osnovnu i srednju školu (Obrazovni centar za jezike). Diplomirao je na studiju kroatistike Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, a zatim magistrirao i doktorirao na istome fakultetu iz znanstvenoga polja filologije, grane kroatistike. Na Odsjeku za kroatistiku radi kao izvanredni profesor. Predavanja i seminare održavao je i održava i na Učiteljskom fakultetu, Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Katoličkom bogoslovnom fakultetu, Akademiji dramske umjetnosti i Hrvatskim studijima. Od 1996. na Odsjeku za kroatistiku vodi seminare i predavanja iz kolegija: Teorija jezika, Hrvatski standardni jezik, Metodika nastave hrvatskoga jezika, Teorija nastave hrvatskoga jezika 1 i 2, Teorija i praksa jezičnih odstupanja, Pravogovor u nastavi. Sudjelovao je na brojnim međunarodnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu, održao više javnih predavanja, objavio brojne znanstvene i stručne radove iz područja jezikoslovlja i metodike nastave hrvatskoga jezika.  Suautor je osnovnoškolskih udženika, vježbenica i priručnika za nastavnike iz hrvatskoga jezika, priručnika „Jezik i ja“,  autor je knjige „Poslovni jezični savjetnik“ i suautor knjige „Hrvatski u upotrebi“. Bio je voditelj nekoliko znanstvenih projekata Sveučilišta u Zagrebu i suradnik na nekoliko projekata. Stručni je suradnik obrazovnog, znanstvenog i kontakt-programa Hrvatske radio-televizije. Stalni je stručni suradnik u emisiji Radio Sljemena „Hrvatski naš svagdašnji“. Recenzent je nacionalnih ispita i ispita državne mature iz hrvatskoga jezika. Član je Hrvatskoga filološkog društva i Matice hrvatske. Oženjen je i otac je troje djece.

Bibliografija