Kroatistika › Nastavnici
Katedra za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti

Dr. sc. Ana Ćavar, poslijedoktorandica

, 01/4092-071

Vrijeme primanja: četvrtkom 14:30–15:30, B108

Biografija

Rođena je u Zagrebu 1979. godine. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je studij kroatistike i hispanistike 2005. godine, a doktorirala 2014. godine. Od 2005. do 2007. godine radila je kao vanjska suradnica u CroaticumuCentru za hrvatski kao drugi i strani jezik. Od 2007. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na Katedri za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti u Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od ožujka do lipnja 2009. godine stručno se usavršavala na Filološkom fakultetu Sveučilišta u Salamanci u Španjolskoj. Od 2009. godine vanjska je suradnica Odsjeka za romanistiku gdje sudjeluje u radu nastavničkog smjera diplomskog studija španjolskog jezika.

Bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=298674