Kroatistika › Nastavnici
Katedra za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti

Doc. dr. sc. Ana Ćavar, predstojnica Katedre

, 01/4092-071

Konzultacije će u ljetnomu semestru biti srijedom od 15:30 do 17:00, e-poštom i prema dogovoru. 

Biografija

Rođena je u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je studij hrvatskog jezika i književnosti i španjolskog jezika i književnosti te doktorirala 2014. godine. Usavršavala se na Sveučilištu u Salamanci. Od 2002. do 2015. radila je kao nastavnica hrvatskog i španjolskog jezika u Lingua Forumu. Od 2005. do 2007. bila je ugovorna lektorica u Croaticumu – Centru za hrvatski kao drugi i strani jezik. Od 2007. godine zaposlena je na Katedri za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti. Od 2009. godine suradnica je nastavničkog smjera diplomskog studija španjolskog jezika i književnosti na matičnom fakultetu. Znanstveni interesi vezani su joj uz ovladavanje i poučavanje hrvatskog kao materinskog i inojezičnog i španjolskog kao stranog jezika, osobito uz čitanje i razvoj čitalačkih kompetencija. Voditeljica je Odjela za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti Hrvatskog filološkog društva i tajnica časopisa Hrvatski.

Bibliografija

https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|%C4%86avar,%20Ana%20(298674)|text|author