Kroatistika › Nastavnici
Katedra za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti

Red. prof. dr. sc. Dean Slavić

Vrijeme primanja: po dogovoru sa studentima, na mail 

Biografija

slavicDean Slavić rođen je godine 1961. u Rijeci gdje je diplomirao godine 1986. Magisterij je obranio godine 1997. na zagrebačkoj kroatistici, a doktorat godine 2000. na komparatistici.

Bio je zaposlen deset godina, s prekidima, kao učitelj odnosno nastavnik predajući hrvatski jezik i povijest. Godine 1996. imenovan je savjetnikom za nastavu hrvatskoga jezika u ondašnjem Ministarstvu prosvjete i športa. Vanjski je suradnik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu od godine 2005., stalni zaposlenik i docent od 2007. te izvanredni profesor od 2013.

Izvodi nastavu iz ovih kolegija: Književnost u nastavi 1, Književnost u nastavi 2, Svjetska književnost u nastavi, Biblija kao književnost u nastavi, Uvod u bibijski intertekst u nastavi. Predavao je i Metodiku nastave hrvatskoga jezika 1 i 2. Sudjelovao je na znanstvenim simpozijima u Hrvatskoj, Engleskoj i Sloveniji.  Organizirao je simpozij o Dubravku Horvatiću (2009.), te dva simpozija Biblija i književnost (2012. i 2014.); uredio je zbornike odnosno tematske brojeve časopisa Dometi o tim problematikama.

Tema diplomskoga rada: Četiri portraita s elementima (pjesništvoVeselka Koromana, Tončija Petrasova Marovića, Danijela Dragojevića i Nikole Šopa i elementi zemlje, vode, ognja i zraka).

Tema magisterija: Mitske strukture u pjesništvu Nikole Šopa

Tema doktorata: Usporedna raščlamba božanskoga, ljudskoga, animalnoga, biljnoga i mineralnoga svijeta u pjesništvu Nikole Šopa i T. S. Eliota

Bibliografija (izbor)

Znanstvene knjige

Mit i Nikola Šop, Hrvatsko filološko društvo, Rijeka 1998.

Simboli i proroci (Uvod u biblijski intertekst), Školska knjiga, Zagreb 2011.

Sveta knjiga i dva pjesnika (Komparativna raščlamba božanskoga, ljudskoga, animalnoga, biljnoga i mineralnoga svijeta u pjesništvu T.S. Eliota i Nikole Šopa), Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2011.

Peljar za tumače (Književnost u nastavi), Profil, Zagreb 2011.

Biblija kao književnost, Školska knjiga, Zagreb 2016. (sveučilišni udžbenik)

Urednik recenziranih zbornika sa simpozija:

1.  Dubravko Horvatić, Matica hrvatska – Ogranak u Rijeci, Rijeka 2008. ( isto: Dometi III. – IV. 2008.)

(Organizator simpozija održanoga 24. ožujka 2010. u Zagrebu i 25. ožujka 2010. u Rijeci: Matica hrvatska – Ogranak u Rijeci)

2. Biblija i književnost , Matica hrvatska – ogranak u Rijeci, Rijeka 2012. (isto: Dometi I. – II. 2012.)

(Organizatori međunarodnoga simpozija održanoga 26.rujna u Rijeci i 27. rujna u Zagrebu: Matica hrvatska – Ogranak u Rijeci, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, Salezijanska gimnazija u Rijeci i Sedma gimnazija u Zagrebu).

3. Biblija i književnost 2014, Matica hrvatska – ogranak u Rijeci, Rijeka 2014. (isto: Dometi 2014.

(Organizatori međunarodnoga simpozija održanoga 9. listopada u Rijeci i 10. listopada u Zagrebu: Matica hrvatska – Ogranak u Rijeci; Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, Prva gimnazija u Zagrebu, Salezijanska klasična gimnazija u Rijeci).

Izbor izvornih znanstvenih članaka

1. Eliotov ranjeni kirurg, Književna smotra, br. 108 – 109, 1998.

2. Fryeevi modusi smrti, Umjetnost riječi, XLV, 2, Zagreb, travanj – lipanj 2001. (str.125 – 149)

3. Traklovi preludiji šutnje, Književna smotra, br. 123, 2002., (str. 71 – 78)

4. Stilski aspekti Starčevićeva teksta Pisma Magjarolacah,Forum, Mjesečnik Razreda za književnost HAZU, 11 – 12, 2002. (str. 1424 – 1447)

Nova inačica: Ironije i biblizmi u Pismima Magjarolacah, U: Ante Starčević, Zbornik radova, Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Zagreb 2017.

5. Metodički pristup erotskim i ljubavnim motivima u Eliotovoj Pustoj zemlji, Hrvatski 1 – 2 , 2003.

6. Stilski elementi homogenizacije u Prosenjakovu Divljem konju Republika, 5 /2004. (str. 73 – 89.)

7. Kasni Montale i kršćanski simboli, Književna smotra, I. / 2005.(str.31 – 48).

8. Ujevićeva Fisharmonika, Kijevski književni susreti (5. / 2006), Zbornik radova i pjesama

9. Ispunjene praznine u Šopa, Montalea, Eliota i Trakla, Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Knjiga 493 (2006).,str. 81 – 98. Knjiga donosi radove s međunarodnoga simpozija o Nikoli Šopu, održanoga u Zagrebu u organizaciji HAZU.

10. Biblijski intertekst u ranim pjesničkim zbirkama Vlade Gotovca Kijevski književni susreti (6. / 2007.) Zbornik radova i pjesama

11. The Underworld in Tolkien's The Lord of the Rings, Tolkien 2005.Proceedings, Tolkien Society, London 2008.

12. Metodički pristup Hamletu, Hrvatski, 1 / 2008.

13. Pjesništvo Dubravka Horvatića, Dometi 3 – 4 / 2009.

14. Dekovićeva Dolina noćnih prikaza, Kroatologija, godište 1, broj 2, Zagreb 2010. (izišlo u srpnju 2011.)

15. Biblijski intertekst u romanu Joséa Saramaga Ogled o sljepoći, u koautorstvu sa Sandrom Živanović, Književna smotra 160 / 2011.

16. Biblijska analogija u djelu Mali princ Antoinea de Saint Exupéryja, Obnovljeni Život, 4 / 2011., u koautorstvu s Anom Jambrišak

17. Funkcija biblijskoga interteksta u Biblijskim prizorima Ivana Bakmaza, u koautorstvu s Josipom Sabljo, Zbornik s međunarodnoga simpozija Biblija i književnost, Matica hrvatska – Ogranak u Rijeci i Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, Rijeka i Zagreb 2012.

18. Razmatranje biblijskoga interteksta u filmu Ben-Hur Williama Wylera, u koautorstvu s Anamarijom Lovaković, Zbornik s međunarodnoga simpozija Biblija i književnost, Matica hrvatska – Ogranak u Rijeci i Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, Rijeka i Zagreb 2012.

19.  Uloga školske knjižnice u korelacijsko-integracijskome pristupu djelu Eugena Kumičića Pod puškom, u koautorstvu s Aleksandrom Prikratki, Školski vjesnik, 1 / 2013.

20. Pjesništvo Slavice Šišara, Rapski zbornik, Matica hrvatska – Ogranak u Rabu, Rab 2013.

21. Biblijski intertekst u Batinama do oltara Ante Bakovića, u koautorstvu s Beatom Čolakom, Obnovljeni Život, 2 / 2014. str. 179 – 191.

22. Eliotovo Putovanje mudraca: interpretacija i metodički pristup, Communio, međunarodni katolički časopis br. 120 / 2014. str. 87 – 107

23. Examples of Motivation Using Drama Expression in Croatian Language Classes, Croatian Journal of Education, 4 / 2014. 1173 - 1198.; u koautorstvu s Martinom Trešćec

24. Žanrovska odredba autobiografije u Kumičićevu djelu "Pod puškom" (u koautorstvu s Aleksandrom Damjanić), Obnovljeni život, 3 / 2015.

25. Knjiga o Jobu: interpretacije i metodički pristupi, Jedanaesti neretvanski književni, znanstveni i kulturni susret Fra Jeronim Šetka, hrvatski franjevac, svećenik, profesor, jezikoslovac i književnik, Zbornik, Zagreb, Kula Norinska, 2016.

26. Retorika i stil Starčevićevih govora, U: Ante Starčević, Zbornik radova, Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Zagreb 2017.

Beletristika

Osojnica, Vlastita naklada, Opatija i Rijeka 1989. (dostupno u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici pod natuknicom stihovi)

Ars moriendi, Fokus komunikacije, Zagreb 2003. (povezane pripovijetke)