Kroatistika › Znanstveni projekti
15. 4. 2015.

Novi zapisi hrvatske usmene književnosti (sistematizacija i valorizacija)

Programu je cilj sustavno prikupljanje usmenoknjiževne i etnološke građe u Hrvatskoj i u hrvatskim zajednicama izvan Hrvatske kao važne sastavnice tradicijske kulture i hrvatskog kulturnog identiteta. Dosadašnje istraživanje ovoga kompleksa pokazuje da se u usmenim aktualizacijama mogu naći svi oblici usmenoknjiževnih vrsta: usmene lirske pjesme, epske pjesme, priče (bajke, predaje, legende, basne, anegdote, viceva, pričanja o životu), retorički i sitni oblici, a istraživat će se i novi verbalnofolkorni oblici (npr. "urbane legende"), te oblici uz rub verbalnofolklornog interesa: aforizmi, epitafi, epigrami i grafiti. Novi zapisi tako, s jedne strane, uspostavljaju kontinuitet sa starijim zapisima koji su nastajali od 15. stoljeća (nalazivi u rukopisima i otisnuti u brojnim publikacijama), a s druge strane, pokazuju suvremeni status usmenoknjiževnih oblika kao dijela verbalnog folklora, načine njihove aktualizacije, preoblike starih oblika, važnost u lokalnim zajednicama (kao i promjene koncepta lokalnih zajednica). Dijakronijske i sinkronijske usporedbe uključivat će posebno poveznice s drugim slavenskim kulturama te s kulturama (i jezicima) u kontaktu (talijanski, mađarski, njemački i dr.). Rezultati primarnih istraživanja bit će dostupni u arhivi Novi zapisi usmene hrvatske književnosti (katalogizirani i sistematizirani), dio njih bit će dostupna i u digitalnom pretraživaču. Važnost projekta ostvaruje se sustavnim prikupljanjem građe (dosad je na sličnom projektu prikupljeno 31200 kartica zapisa) koje, prikupljanje, onda ostvaruje temeljnu pretpostavku za daljnja istraživanja konfiguracije hrvatske usmene književnosti, posebno u suvremenim uvjetima.