Kroatistika › Znanstveni projekti
15. 4. 2015.

Metodologija i izrada udžbenika i testiranja za hrvatski kao drugi i strani jezik

Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Ivo Pranjković

Godine 2008. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa odobrilo je projekt Metodologija i izrada udžbenika i testiranja za hrvatski kao drugi i strani jezik voditelja prof. dr. sc. Ive Pranjkovića. U projekt su uključeni lektori Croaticuma – Centra za hrvatski kao drugi i strani jezik.

Ciljevi su projekta izrada udžbenika za A2+ i B1 stupanj te za C1 stupanj, izrada Praga za sporazumijevanje na hrvatskom jeziku te izrada standardiziranih testova za neizvorne govornike prema preporukama Zajedničkoga europskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ).

U nakladi FF pressa 2008. godine objavljen je udžbenik s CD-om i vježbenicom Razgovarajte s nama! Hrvatski za više početnike autorica Marice Čilaš Mikulić, Milvije Gulešić Machata i Sande Lucije Udier. Udžbenik je namijenjen stupnjevima A2 i B1 prema ZEROJ-u. Iste su autorice u nakladi FF pressa 2011. objavile i udžbenik s CD-om i vježbenicom Razgovarajte s nama! Udžbenik hrvatskog jezika za niži srednji stupanj. Namijenjen je stupnjevima B1 i B2.

Izrada je standardiziranih testova za hrvatski jezik za neizvorne govornike započeta. Opisana je i definirana B1 razina, utvrđene su struktura testa i kriteriji vrednovanja i ocjenjivanja. Razini B1 dana je prednost pred drugim razinama zato što za tim postoji praktična potreba. Naime to je ispit koji trebaju položiti svi strani državljani koji žele predati molbu za stjecanje stalnoga boravka u Republici Hrvatskoj, kao i strani državljani koji su kandidati za upis na visokoškolske ustanove u Republici Hrvatskoj.

Rad na Pragu za sporazumijevanje (hrvatska verzija stupnja Threshold Level) podrazumijeva analizu funkcija, pojmova, gramatike i vokabulara potrebnih za obavljanje komunikacijskih zadataka opisanih u ljestvici referentnoga stupnja B1 prema ZEROJ-u koji predstavlja jezični prag kojim bi trebao ovladati strani govornik prilikom samostalnoga sporazumijevanja na ciljnome jeziku. Izrada Praga zahtjevan je istraživački rad, a njegova je namjena višestruka. Kad bude objavljen, Prag će koristiti sastavljačima programa, nastavnicima, ispitnim povjerenstvima i učenicima te će time uvelike popraviti kvalitetu jezične nastave za neizvorne govornike na stupnju B1 i na stupnjevima nižima od njega.

Suradnici na projektu su Ivančica Banković-Mandić, Marica Čilaš-Mikulić, Milvia Gulešić-Machata, Antonio-Toni Juričić, Iva Nazalević, Dinka Pasini i Sanda Lucija Udier. Vanjski su suradnici Marinela Aleksovski, Jelena Cvitanušić Tvico, Ines Carović, Ana Grgić i Aida Korajac.