Kroatistika › Međunarodna suradnja
15. 4. 2015.

Upute za Erasmus-studente

Studenti koji su temeljem natječaja stekli pravo sudjelovanja u programu razmjene Erasmus, tj. dobili Erasmus-stipendiju prijavljuju se na željeno inozemno sveučilište. Pritom trebaju:

  • imati pozitivno riješen studentski status, tj. upisanu tekuću akademsku godinu
  • ispuniti obrazac za razmjenu (Training agreement and quality commitment)
  • načiniti izbor željenih kolegija na inozemnom sveučilištu i utvrditi njihovu podudarnost s kolegijima matičnoga studija (stupanj podudarnosti kolegija uvjetuje priznavanje ocjene i ECTS bodova) te u skladu s time i u dogovoru s ECTS koordinatorom sastaviti popis kolegija koji ulaze u Ugovor o učenju (Learning agreement, jednopredmetni ili dvopredmetni)
  • načiniti prijepis ocjena na engleskom jeziku (Transcript of Records, jednopredmetni ili dvopredmetni) koji ovjerava ECTS koordinator

Kako bi se ubrzala procedura za izdavanje prijepisa ocjena na engleskom jeziku, studenti trebaju ECTS-koordinatoru predati, uz ovjereni obrazac na hrvatskom jeziku, ispunjen obrazac na engleskom jeziku (Transcript of Records). Za prijevod na engleski može se koristiti Popis kolegija Odsjeka za kroatistiku na engleskome jeziku.

U slučaju naknadne izmjene kolegijâ (neodržavanje, promjena iz opravdanih razloga) student je o tome dužan obavijestiti svog ECTS-koordinatora. Također, na sveučilištu na kojem ostvaruje stipendiju treba ispuniti obrazac Changes to original proposed study programme / Learning Agreement te ga potvrditi kod tamošnjeg sveučilišnog ECTS-koordinatora, a nakon povratka kod odsječkoga i fakultetskoga ECTS-koordinatora matične institucije.

Ovdje navedeni dokumenti dostupni su na fakultetskim mrežnim stranicama (dio Student mobility).