Kroatistika › Međunarodna suradnja
22. 12. 2015.

Prijava za CEEPUS

Natječaj za sudjelovanje u CEEPUS-ovu programu akademske razmjene studenata i profesora objavljuje se na internetskim stranicama Filozofskog fakulteta.

Studenti su dužni dostaviti sljedeće dokumente:

  1. Životopis na engleskom jeziku (s navedenim poznavanjem stranih jezika)
  2. Ovjeren prijepis ocjena (s izračunatim prosjekom)
  3. Potvrdu o upisanoj godini studija
  4. Motivacijsko pismo na engleskom jeziku
  5. Prijedlog kolegija koje student želi slušati na odabranom fakultetu (odabrati iz programa studija; provjeriti s ECTS-koordinatorima hoće li se ti kolegiji priznati po povratku)

Apsolventi i doktorandi trebaju dostaviti sljedeće dokumente:

  1. Životopis na engleskom jeziku (s navedenim poznavanjem stranih jezika)
  2. Ovjeren prijepis ocjena (s izračunatim prosjekom)
  3. Potvrdu o trajanju studentskih prava
  4. Motivacijsko pismo na engleskom jeziku (plan rada za istraživački boravak)
  5. Dvije preporuke profesora

Profesori trebaju dostaviti samo motivacijsko pismo, odnosno plan predavanja te potom dogovoriti predviđenu nastavu (kontakt osoba, termini nastave, ECTS bodovi) na odabranom sveučilištu.

Potrebno je navesti za koje se sveučilište kandidat prijavljuje i semestar (zimski ili ljetni) u kojem bi stipendiju koristio. Svi će kandidati e-mailom biti obaviješteni o točnom datumu razgovora i rezultatima natječaja, stoga je u prijavi obvezno navesti svoju e-mail adresu.

Iznos stipendija za pojedine države kao i ostale opće informacije nalaze se na CEEPUS-ovim stranicama.

Postoji mogućnost i odlaska na odabrano sveučilište kao CEEPUS-ov stipendist freemover, ali samo u ljetnom semestru. I za taj je tip stipendije također potrebno predati sve gore navedene dokumente te dobiti prihvatno pismo CEEPUS-ova koordinatora s fakulteta na koji se odlazi.

Detaljne informacije zainteresirani mogu dobiti od CEEPUS-ova koordinatora.

Kontakti

Dr. sc. , koordinator CEEPUS-ova programa (Odsjek za kroatistiku)