Najnovije obavijesti
20. 10. 2017.
Krešimir Mićanović
18. 10. 2017.
Ana Ćavar
17. 10. 2017.
Mira Menac–Mihalić
16. 10. 2017.
Mira Menac–Mihalić
16. 10. 2017.
Dean Slavić
16. 10. 2017.
Bernardina Petrović
Posljednje predavanje Stjepana Damjanovića U srijedu, 31. svibnja prof. dr. sc. Stjepan Damjanović trebao je održati svoje posljednje predavanje prije umirovljenja. Međutim, predavanje se pretvorilo u nešto drugo.