Studij › Diplomski studij
11. 10. 2014.

Stjecanje nastavničkih (pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkih) kompetencija

Studenti jednopredmetnoga i dvopredmetnoga studija nastavničkoga smjera na diplomskome studiju moraju ostvariti 60 ECTS-a iz kolegija koji razvijaju pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke kompetencije. Od toga ukupnog broja bodova 30 ECTS-a predviđeno je za zajednički dio studija nastavničkih smjerova i modula koji provodi Centar za obrazovanje nastavnika, 30 ECTS-a predviđeno je za metodički blok i praksu koje organiziraju odsjecci.

U Centru za obrazovanje nastavnika MORAJU odslušati tri obvezna kolegija (Psihologija odgoja i obrazovanja, Didaktika i Sustavna pedagogija) kojima ostvaruju 18 ECTS-a.

Ostale bodove (treba im još najmanje 42 boda do 60 ECTS-a) prikupljaju:

  • obveznim metodičkim kolegijima na odsjeku
  • izbornim kolegijima u Centru za obrazovanje nastavnika

ILI

izbornim kolegijima na Odsjeku za kroatistiku koji priznaje Centar za obrazovanje nastavnika jer unapređuju pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke kompetencije.

Popis se odsječkih kolegija nalazi na internetskoj stranici Odsjeka za kroatistiku u izborniku Diplomski studij > Izborni kolegiji na Odsjecima > Nastavnički smjer – Popis izbornih kolegija na Odsjeku za kroatistiku koji priznaje CZON i na internetskoj stranici Centra za obrazovanje nastavnika u izborniku Redoviti studij > Izborni kolegiji na Odsjecima.

Pročelnica Odsjeka za kroatisiku
izv. prof. dr. sc. Bernardina Petrović