Studij › Diplomski studij
17. 3. 2015.

Nastavnički smjer - Popis izbornih kolegija na Odsjeku za kroatistiku koji priznaje CZON

Popis izbornih kolegija na Odsjeku za kroatistiku koji priznaje Centar za obrazovanje nastavnika Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Naziv
Satnica
ECTS
Biblija kao književnost u nastavi
30P 15S
4
Kako nastaje kazališna predstava
15P 30S
4
Poučavanje hrvatskoga kao nematerinskog jezika
30P 15S
4
Pravogovor u nastavi
15P 15S
4
Teorija i praksa nastave govornoga i pismenoga izražavanja
30P 15S
4
Uvod u biblijski intertekst u nastavi
30P 15S
4
Uvod u scensku umjetnost i teatrologiju
15P 30S
4

Popis se navedenih izbornih kolegija nalazi i na internetskoj stranici Centra za obrazovanje nastavnika u izborniku Redoviti studij > Izborni kolegiji na Odsjecima.

Molim studente da se u odabiru izbornih odsječkih kolegija koje priznaje Centar za obrazovanje nastavnika pridržavaju navedenoga popisa. Navedeni su kolegiji dakako ponuđeni u ISVU-u.

Pročelnica Odsjeka za kroatisiku
izv. prof. dr. sc. Bernardina Petrović