Studij › Diplomski rad
5. 2. 2021.

Jezik diplomskoga rada

Diplomski rad na Odsjeku za kroatistiku piše se i brani na hrvatskome.

Međuodsječki diplomski rad na Odsjeku za kroatistiku i na odsjeku na kojemu rad mora biti pisan na inome jeziku piše se i na hrvatskome i na inome jeziku. Obrana takva diplomskoga rada dvojezična je – na hrvatskome i na inome jeziku.

Pročelnik Odsjeka za kroatistiku
Izv. prof. dr. sc. Ivan Marković
5. 2. 2021.