Kroatistika › Nastavnici
Umirovljeni nastavnici Katedre za hrvatski standardni jezik

Prof. emer. dr. sc. Ivo Pranjković

Životopis

pranjkovicRođen 17. kolovoza 1947. u Kotor Varošu u Bosni i Hercegovini. Franjevačku klasičnu gimnaziju pohađao u Visokom. Studij jugoslavenskih jezika i književnosti te komparativne književnosti završio 1973. Od jeseni 1974. na Katedri za hrvatski standardni jezik, najprije lektor, zatim asistent (1980), docent (1984), izvanredni profesor (1990) i redoviti profesor (1996). Umirovljen 2017. Od 2018. professor emeritus. Od 2022. član Akademije nauka i umjetnosti BiH.

Magistrirao radom Koordinacija u hrvatskom književnom jeziku (1978), doktorirao disertacijom Sintaktička jukstapozicija u hrvatskom književnom jeziku (1982).

Predavao najčešće hrvatsku sintaksu i poglavlja iz povijesti hrvatskoga standardnoga jezika. Predavao na poslijediplomskim studijima kroatistike u Zagrebu, Rijeci i Osijeku te na poslijediplomskim studijima lingvistike u Zagrebu i Sarajevu.

Od 1984. do 1986. lektor na Sveučilištu u Bochumu (Njemačka). Držao raznovrsna predavanja na sveučilištima u Oslu, Aarhusu, Leipzigu, Berlinu, Parizu, Beču, Grazu, Klagenfurtu, Trstu, Budimpešti, Szombathelyu, Pečuhu, Ljubljani, Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Beogradu, Novom Sadu, Cetinju i drugdje.

Sudjelovao je na veliku broju znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu.

Član je Međunarodnoga slavističkog komiteta, Hrvatskoga filološkog društva, Matice hrvatske, HKD Napredak i Udruge đaka Franjevačke klasične gimnazije – Visoko.

Tematske su cjeline njegove znanstvene djelatnosti sintaksa hrvatskoga standardnog jezika, povijest hrvatskoga jezika i jezikoslovlja, jezik franjevaca Bosne Srebrene, normativistička problematika i stilistika.

Objavio dosada dvadesetak autorskih knjiga te nekoliko stotina raznolikih znanstvenih i stručnih radova. Veći je broj knjiga uredio ili priredio za tisak.

Odabrana bibliografija

 • Koordinacija u hrvatskom književnom jeziku, Zagreb, 1984.
 • August Musić, Zagreb, 1989.
 • Hrvatska skladnja. Rasprave iz sintakse hrvatskoga standardnog jezika, Zagreb, 11993, 22002.
 • Kronika hrvatskoga jezikoslovlja, Zagreb, 1993.
 • Adolfo Veber Tkalčević, Zagreb, 1993.
 • Sintaksa hrvatskoga jezika i povijest hrvatskoga jezika u XIX. stoljeću, udžbenik i vježbenica za 3. razred gimnazije, Zagreb, 1995.
 • Turopoljski vjekopisi (suautor), Velika Gorica, 1996.
 • Jezikoslovna sporenja, Zagreb, 1997.
 • Lingvistički komentari, Rijeka, 1997.
 • Hrvatski jezik 3, udžbenik i vježbenica za 3. razred gimnazije, Zagreb, 1998. (više izdanja)
 • Hrvatski jezik i franjevci Bosne Srebrene, Zagreb, 2000.
 • Druga hrvatska skladnja. Sintaktičke rasprave, Zagreb, 2001.
 • Hrvatski enciklopedijski rječnik (s Vladimirom Anićem, Dunjom Brozović Rončević, Ivom Goldsteinom, Slavkom Goldsteinom, Ljiljanom Jojić i Rankom Matasovićem), Zagreb, 2002.
 • Jezik i beletristika, Zagreb, 12003, 22005.
 • Priručnik za nastavnike uz udžbenike hrvatskoga jezika za gimnazije (s Josipom Silićem, Markom Samardžijom i Marinom Čubrić), Zagreb, 2004.
 • Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta (s Josipom Silićem), Zagreb, 12005, 22007.
 • Filološki vjekopisi, Zagreb, 2007.
 • Sučeljavanja. Polemički dueli oko hrvatskoga jezika i pravopisa, Zagreb, 2008.
 • Franjevačko spisateljstvo na hrvatskome jeziku, Zagreb, 2008.
 • Ogledi o jezičnoj pravilnosti, Zagreb, 2010.
 • Gramatička značenja, Zagreb, 2013.
 • Gramatika u riječima i riječi u gramatici, Zagreb, 2016.
 • Bosna franciscana i hrvatski jezik, Zagreb, 2021.
 • Gramatičke graničnosti, Zagreb, 2021.
 • Jezičnopovijesni ogledi (s Ladom Badurina), Zagreb, 2022.

* Iscrpna bibliografija Ive Pranjkovića do 2010. dostupna je u zborniku Jezična skladanja (ur. Lada Badurina i Vine Mihaljević), Zagreb, Udruga đaka Franjevačke klasične gimnazije Visoko, 2010. te na internetskim stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.