Kroatistika › Nastavnici
Umirovljeni nastavnici Katedre za standardni jezik

Akademik Stjepan Babić

Životopis

Rođen 29. studenoga 1925. u Oriovcu. Osnovnu školu pohađao u Oriovcu, gimnaziju u Slavonskome Brodu, Osijeku i Zagrebu. Na Filozofskome fakultetu u Zagrebu 1955. diplomirao narodni jezik i književnost (A), ruski jezik i književnost (B) te njemački jezik (C-predmet). Od 1955. asistent na Katedri za hrvatski književni jezik (danas Katedra za hrvatski standardni jezik). Doktorirao 1962. disertacijom Sufiksalna tvorba pridjeva u suvremenom hrvatskom ili srpskom književnom jeziku. Na matičnome fakultetu docent (1963), izvanredni (1970) i redoviti profesor (1975). Umirovljen 1991.

Od 1977. član suradnik JAZU, od 1986. izvanredni član, od 1991. redoviti član HAZU.

Desetljećima urednik i glavni urednik časopisa Jezik (1963–2005), član Matice hrvatske, član Hrvatskoga filološkoga društva. Od 1993. do 1997. zastupnik u Županijskome domu Sabora RH izabran u Brodsko-posavskoj županiji.

Potpuna Babićeva bibliografija obaseže više od tisuću bibliografskih jedinica. Među njima se ističu ponajprije Tvorba riječi u hrvatskome književnom jeziku (1986), temeljni hrvatski derivatološki priručnik, potom Pregled gramatike hrvatskosrpskoga jezika (sa Stjepkom Težakom, 1966), Hrvatski pravopis (»Londonac«, s Božidarom Finkom i Milanom Mogušem, 1971), poglavlje Oblici u Gramatici HAZU (sa Slavkom Pavešićem i Stjepkom Težakom, 1991) te lingvistički leksikon Jezik (1963). Sve te knjige doživjele su brojna izdanja.

Sudjelovao na mnogim znanstvenim skupovima i slavističkim kongresima u zemlji i inozemstvu. Nagrađen najvišim znanstvenim i državnim nagradama.

Odabrana bibliografija

 • Jezik. Školski leksikon, Zagreb, 1963. (više izdanja)
 • Pregled gramatike hrvatskosrpskog jezika za osnovne i druge škole (sa Stjepkom Težakom), Zagreb, 11966, Pregled gramatike hrvatskoga književnog jezika (sa Stjepkom Težakom), Zagreb, 61973, Gramatika hrvatskoga jezika (sa Stjepkom Težakom), Zagreb, 71992. (više kasnijih izdanja)
 • Hrvatski pravopis (s Milanom Mogušem i Božidarom Finkom), Zagreb, 1971. (»za internu uporabu«), London, 1972, Zagreb, 1990. (više kasnijih izdanja)
 • Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku, Zagreb, 11986, 21991, 32002.
 • Hrvatski jezik u političkom vrtlogu, Zagreb, 1990.
 • Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika. Nacrti za gramatiku (s Milanom Mogušem, Ivom Škarićem, Daliborom Brozovićem, Slavkom Pavešićem i Stjepkom Težakom), Zagreb, 1991.
 • Hrvatska jezikoslovna čitanka, Zagreb, 1990.
 • Tisućljetni jezik naš hrvatski, Zagreb, 1991.
 • Hrvatski jučer i danas, Zagreb, 1995.
 • Hrvatski politički vicevi, Zagreb, 1995.
 • Sročnost u hrvatskome književnome jeziku, Zagreb, 1998.
 • Hrvatska jezikoslovna prenja, Zagreb, 2001.
 • Hrvanja hrvatskoga, Zagreb, 2004.
 • Hrvatski školski pravopis (s Milanom Mogušem i Sandom Ham), Zagreb, 2005.
 • Temelji hrvatskomu pravopisu, Zagreb, 2005.
 • Glasovi i oblici hrvatskoga književnoga jezika (s Ivom Škarićem, Daliborom Brozovićem i Stjepkom Težakom), Zagreb, 2007.
 • Rječnik kratica (s Milenom Žic-Fuchs, Vlatkom Brozom i Sanjom Fulgosi), Zagreb, 2007.
 • Hrvatski jezik slavonskih pisaca, Slavonski Brod, 2009.
 • Hrvatski pravopis (s Milanom Mogušem), Zagreb, 2010.

* Opsežniji prikaz života i znanstvene djelatnosti Stjepana Babića dala je Sanda Ham u Analima Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, Osijek, 27 (2011), 97–125.