Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
5. 10. 2015.

Ideja autora i autorstva u hrvatskoj književnosti

Kolegij: Ideja autora i autorstva u hrvatskoj književnosti

ECTS: 4 boda

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar

Status: izborni, diplomski studij

Oblik nastave: predavanja i seminari (2+1 sat)

Provjera znanja: pismeni i usmeni ispit

Opis: Slabljenjem mecenatsva, rastom kulturnoga tržišta i tiskarske tehnologije u prvi plan izbija institucija autora i njegove značajke (originalnost, samosvrhovitost, eskapizam i estetske vrijednosti). Čitanjem izabranih djela novije hrvatske književnosti prati se razvoj ideje autorstva, analizira uloga autora u oblikovanju književnih te društvenih i kulturnih vrijednosti i značenja. Oslanjajući se na moderne teorijske modele (npr. Barthesov, Foucaultov, Burkeov), prate se promjene interesa kritike za predmet kao i uloga i važnosti čitatelja za književnu komunikaciju od romantizma do najnovije on-line književnosti.

Raspored rada po tjednima

1. Uvodni sat

2. Što je autor? Teorijski i književnopovijesni uvod. Kako definirati instancu autora prema latinskom korijenu riječi auctor? Što znači teza o smrti autora i tko ju je postavio? Što znači zabluda o intencionalnosti i koji su glavni argumenti protiv namjere? Koja su ograničenja kritike intencionalizma? Kako se intencionalizam može uklopiti u tumačenje teksta?

Seminar: A. Compagnon: Autor, u: Demon teorije, AGM Zagreb, 2007: 49-109; D. Šporer: Status autora, poglavlja: II. Od biografije do funkcije, V. Tisak i status autora, AGM Zagreb, 2010: 31-54, 97-115.

3. Stvaranje kanona: proizvodnja autora. Ilirski Ivan Gundulić - Vladar Parnasa, otac nacionalne književnosti. Ilirske komemorativne ceremonije i tekstovi posvećeni Ivanu Gunduliću

Seminar: Članci iz Danice ilirske, 1938. g., i Vienca, 1888: 2: 30-32; 1893: 30: 486-488, 1894: 41. 653-654, 670-671.

4. Upitnost kanona: osporavanje autora.

Pitanja: Kakvu autorsku instancu podrazumijeva Mažuranić a kakvu Kovačić? Kako se jedan a kako drugi odnose prema čitateljima, kako prema zajednici, a kako prema djelu koje pišu?

Koja je motivacija upisana u jedno a koja u drugo djelo?

Seminar: I. Mažuranić: Smrt Smail-age Čengića; A. Kovačić: Smrt babe Čengićkinje

5. Žensko autorstvo. Postoji li bitna razlika prema muškom autorstvu? Je li autorstvo rodno, socijalno ili drugačije obilježena kategorija? Kako se Ivana Brlić-Mažuranić pozicionira u kanon dječje i opće nacionalne književnosti?

Seminar: Ivana Brlić-Mažuranić: Moja autobiografija

6. Pjesnik- prorok, bard i prokletnik

Instanca lirskog subjekta na primjerima odabranih pjesama. Zašto je govor Mojsija u navodnim znacima?

Seminar: S. S. Kranjčević: Mojsije; U maskiranoj gomili; Radniku; T. Ujević: Svakidašnja jadikovka

7. Autor-flâneur. Figura autora u djelu Antuna Gustava Matoša

Seminar: A. G. Matoš: Flanerija; Cvijet s raskršća; D. Cesarić: Matoš u Parizu

8. Ideja autora kod Krleže

Seminar: M. Krleža: Hrvatska književna laž; Planetorijum iz Balada Petrice Kerempuha

9. Funkcija citata u odabranim pjesmama. Ideja autora kod Slamniga. Gundulić kao simbol kod Slamniga i kod Krleže. Sličnosti i razlike          

Seminar: I. Slamnig: Hrvatski pjesnici; Slaga Gunduo o prošastju; D. Cesarić: Voćka poslije kiše, Pero Kvesić: Gle ovcu u stadu, Anonimni autor: Gle duplu votku

10. Autor kao režiser: Ranko Marinković. Modernizam i postmodernizam Marinkovićeva pisma. Koncept autorstva.           

Seminar: Ranko Marinković: Zagrljaj; Glorija

11. Anonimni autor. Što je novo, a što staro u internet kulturi i multmedijskoj književnosti?

Seminar: Dubravka Ugrešić: Karaoke-književnost, u: Napad na minibar, Fraktura, Zagreb, 2010: 291-316

12. Završni sat  Sinteza i ponavljanje

Literatura

 • K. Bagić: Postoji li jezik fikcije u: Jezik književnosti i književni ideologemi. Zbornik radova 35. seminara Zagrebačke slavističke škole. Ur. K. Bagić. Zagreb: Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, 2007: 37-49.
 • W. Benjamin: Pariz Drugog carstva u Baudleairea, II. Dokoličar (Flaneur) u: Estetički ogledi, str.43.-70.
 • A. Compagnon: Autor, u: Demon teorije, AGM Zagreb, 2007: 49-109.
 • P. Connerton: Kako se društva sjećaju, poglavlje: Komemorativne ceremonije, Zagreb, 2004: 61-106.
 • S. Gilbert, S. Gubar: The Madwoman in the Attic: the Woman Writer and the Nineteenth-century Imagination, N. H, Yale, 2000.
 • S. Lasić: Mladi Krleža i njegovi kritičari, Zagreb, 1987: 305-326.
 • M. Protrka: Stvaranje književne nacije, poglavlja: Autorstvo; Izdvajanje klasika; Autor, remek-djelo i kanon, FFPress, Zagreb, 2008: 101-136.
 • Protrka Štimec, Marina 2015. Etika i mitologija u Pričama iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić „Jedno polje ruševina, iz kojega kao uspravni stupovi vire baš samo imena“, Zagreb: HIDK, 649-662.
 • V. Visković: Uloga Hrvatske književne laži u strukturiranju Krležine autorske poetike, "Republika" 54 (1998), 7/8 ; str. 117-135.
 • Hrvatska književna enciklopedija sv. 2: Krugovaši; Krugovi; Zagreb, 2010: 446-447.
 • D. Šporer: Status autora, poglavlja: II. Od biografije do funkcije, V. Tisak i status autora, AGM Zagreb, 2010: 31-54, 97-115.