Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
19. 9. 2017.

Jezik starohrvatskih zakona i statuta

Naziv kolegija: Jezik starohrvatskih zakona i statuta

Nositelj: Izv. prof. dr. sc. Boris Kuzmić

Izvođač: Izv. prof. dr. sc. Boris Kuzmić

ETCS: 4

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar

Status: izborni

Tip izbornosti: A

Semestar izvođenja: 5. zimski

Oblik nastave: predavanje + seminar (2 + 1)

Uvjeti za upis: nema

Način provjere znanja: pismeni ispit

Sadržaj

U kolegiju se istražuju najvažnije jezične osobitosti pojedinih srednjovjekovnih hrvatskih zakona i statuta (Vinodolskog, Krčkog ili Vrbničkog, Senjskog, Kastavskog, Poljičkog te Veprinačkog zakona iz 1507. i najstarijega kajkavskog tiskanog zakona Decretuma. Istražuju se jezične osobitosti starih hrvatskih zakona i statuta na fonološkoj, morfološkoj, leksičkoj, sintaktičkoj i stilističkoj razini, a posebna se pažnja posvećuje njihovu prevođenju na hrvatski standardni jezik i čitanju originalnih latiničnih pravnih spomenika.

Raspored po tjednima (predavanja i seminari)

 1. Uvod u proučavanje starohrvatskih zakona i statuta
 2. Vinodolski zakon (1288.) – prvi dio
 3. Vinodolski zakon (1288.) – drugi dio
 4. Krčki / Vrbnički statut (1388.) – prvi dio
 5. Krčki / Vrbnički statut (1388.) – drugi dio
 6. Senjski statut (1388.) – prvi dio
 7. Senjski statut (1388.) – drugi dio
 8. Kastavski zakon (1400.) – prvi dio
 9. Kastavski zakon (1400.) – drugi dio
 10. Poljički statut (1440.)
 11. Veprinački zakon (1507.)
 12. Decretum (1574.)
 13. Pismena provjera znanja

Cilj:  Osigurati stručnu i znanstvenu kompetenciju polaznica/polaznika u jezičnoj analizi starohrvatskih zakona i statuta te stvaranje metodološke  kompetencije što će ih osposobiti za samostalan stručni rad i za nastavak studija na diplomskoj i poslijediplomskoj razini.

Obvezna literatura

 • Kuzmić, B. (2009) Jezik hrvatskih srednjovjekovnih pravnih spomenika, »Povijest hrvatskoga jezika 1«, 405–453.
 • Kuzmić, B. (2011) Jezik hrvatskih pravnih tekstova, »Povijest hrvatskoga jezika 2«, 323–385.
 • Šepić, A. (1953) Jezik hrvatskih općinskih statuta istarskih i primorskih. Prilog historičkoj gramatici hrvatskog jezika, »Rad JAZU«, 295, 5–40.

Sekundarna literatura

 • Bartolić, Z. (2003) »Ivan Pergošić: Decretum 1574.«, Matica hrvatska, Čakovec.
 • Hercigonja, E. (1990) Neke jezično-stilske značajke Vinodolskoga zakona (1288) i Krčkoga (Vrbanskoga) statuta (1388), »Slovo«, 39–40, 87–125.
 • Junković, Z. (1968) Jezik Poljičkoga statuta, »Poljički zbornik«, 1, 117–132.
 • Kuzmić, B. (2007) »Veprinački zakon 1507 – 2007«, Župa sv. Marka ev. Veprinac – Mjesni odbor Veprinac – Matica hrvatska ogranak Opatija, Veprinac.
 • Moguš, M. (1988) Jezik prijevoda Senjskoga statuta, »Senjski zbornik«, 13, 51–56.