Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
27. 9. 2012.

Biblija i hrvatska usmena književnost

Naziv predmeta: Hrvatska kulturna tradicija

Naziv kolegija: Biblija i hrvatska usmena književnost

ETCS-bodovi: 5

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar (zimski)

Status: obvezatni (jednopredmetni studenti)

Oblik nastave: predavanje i seminar (2+2)

Ispit: pismeni

Sadržaj: Povijest nastanka (i zapisi) biblijskih knjiga. Starozavjetni i novozavjetni odabrani dijelovi koji su (obično) prelazili u usmenu komunikaciju.

Prijevodi Biblije u Hrvata. Biblijski korijeni hrvatske kulture. Narodni život i običaji potaknuti Biblijom. Modaliteti biblijske parafraze.

Usmenoknjiževni rodovi i vrste i Biblija: lirske pjesme, epske pjesme, priče, govornički oblici, sitni oblici. Interpretacija odabranih starozavjetnih i novozavjetnih tekstova te njihovi interferentni odbljesci u hrvatskoj usmenoj književnosti. Biblijski dijelovi preko „narodne” uporabe do pisane hrvatske književnosti.

Cilj: Upoznati studente/icesa suodnosom, interferencijama biblijskih tekstova i usmene književnosti, transformacijama dijelova biblijskih tekstova u usmenoj komunikaciji te osposobiti studente i studentice za samostalno istraživanje te problematike što će pokušati osigurati i izrada seminarskog rada.

Raspored po tjednima

1. tjedan

Povijest nastanka (i zapisi) biblijskih knjiga. Biblijski kanon(i). Starozavjetni i novozavjetni odabrani dijelovi koji su (obično) prelazili u usmenu komunikaciju

2. tjedan

Prijevodi Biblije u Hrvata. Biblijski korijeni hrvatske kulture. Narodni život i običaji potaknuti Biblijom. Modaliteti biblijske parafraze.

3. tjedan

Uvod u starozavjetne knjige. Tipologija usmenoknjiževnih žanrova.

4. tjedan

Petoknjižje. Knjiga Postanka i hrvatske usmene bajke i predaje.

5. tjedan

Petoknjižje. Knjiga Izlaska i hrvatske usmene bajke.

6. tjedan

Povijesne knjige. Knjiga Samuelova (lik kralja Davida) i hrvatske usmene pripovijetke.

7. tjedan

Povijesne knjige. Knjige o Makabejcima (lik Jude Makabejca) i hrvatske epske pjesme.

8. tjedan

Proročke knjige. Mudre izreke i hrvatski poslovični izričaji.

9. tjedan

Analiza i pregled dosadašnjih spoznaja o interferenciji starozavjetnih tekstova i hrvatske usmene književnosti.

10. tjedan

Uvod u knjige Novoga Zavjeta. Specifičnosti tekstova i odnos prema tradiciji.

11. tjedan

Sinoptička Evanđelja. Evanđelje po Mateju. Evanđelje po Marku.

12. tjedan

Evanđelje po Luki.

13. tjedan

Evanđelje po Ivanu.

14. tjedan

Djela apostolska. Analiza i pregled dosadašnjih spoznaja o interferenciji novozavjetnih tekstova i hrvatske usmene književnosti.

15. tjedan

Sinteza.

Literatura

 • Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Urednik A. Rebić, et al., Zagreb, 1994.
 • Josip Bratulić, Biblija u Hrvata. Izbor tekstova od XV. do XX. stoljeća, Zagreb, 1996.
 • Stipe Botica, Biblija i hrvatska tradicijska kultura, Zagreb, 2011.
 • Književnost i Biblija. „Književna smotra”, br. 92,, godište XXVI, Zagreb, 1994.
 • Eugen Werber, „Stara hebrejska književnost”. U: Povijest svjetske književnosti 1, Liber-Mladost, 1982.

Dopunska literatura

 • Stipe Botica, Biblija i hrvatska kulturna tradicija, Zagreb, 1995.
 • Rječnik biblijske kulture, AGM, Zagreb 1999.
 • Opći religijski leksikon, LZ Miroslav Krleža, 2002.
 • The Bible and Civilization. Library of Jewish Knowledge, Jerusalem, 1973.
 • Tumačenje Biblije u Crkvi. Biblija i Kristologija. „Kršćanska sadašnjost”, Zagreb 1995.
 • Muka kao nepresušno nadahnuće kulture. Zbornik, (ur. D. Milinović), „Pasionska baština”, Zagreb 1999.
 • Suvremeni pristup Bibliji, Die Bibel in der zeitgenössischen Auseinandersetzung. Frankfurt am Main, 2004.