Silabi i rokovi › Ispitni rokovi
 
14. 2. 2019.
Teorija književnosti
14. 2. 2019.
Teorija književnosti
14. 2. 2019.
Teorija književnosti
14. 2. 2019.
Teorija književnosti
15. 2. 2019.
Hrvatski standardni jezik
H. Delaš, E. Hercigonja-Mikšik
15. 2. 2019.
Hrvatski standardni jezik
H. Delaš, E. Hercigonja-Mikšik
15. 2. 2019.
Hrvatski standardni jezik
H. Delaš, E. Hercigonja-Mikšik
15. 2. 2019.
Hrvatski standardni jezik
Doc. dr. sc. Tatjana Pišković
18. 2. 2019.
Novija hrvatska književnost
Dr. sc. Lana Molvarec
18. 2. 2019.
Novija hrvatska književnost
Dr. sc. Lana Molvarec
18. 2. 2019.
Novija hrvatska književnost
Dr. sc. Lana Molvarec
19. 2. 2019.
Novija hrvatska književnost
Doc. dr. sc. Maša Kolanović
19. 2. 2019.
Novija hrvatska književnost
Doc. dr. sc. Maša Kolanović
19. 2. 2019.
Novija hrvatska književnost
Prof. dr. sc. Vinko Brešić
19. 2. 2019.
Hrvatski standardni jezik
Prof. dr. sc. Bernardina Petrović
19. 2. 2019.
Hrvatski standardni jezik
Prof. dr. sc. Bernardina Petrović
19. 2. 2019.
Hrvatski standardni jezik
Prof. dr. sc. Bernardina Petrović
19. 2. 2019.
Novija hrvatska književnost
Ivana Drenjančevć, Marina Protrka Štimec
Rokovi označeni zvjezdicom (*) odnose se samo na studente staroga sustava. Rokovi označeni dvjema zvjezdicama (**) odnose se na studente staroga i novoga sustava. Neoznačeni se rokovi odnose samo na studente novoga sustava.