Silabi i rokovi › Ispitni rokovi
 
27. 6. 2018.
Hrvatska usmena književnost
27. 6. 2018.
Hrvatska usmena književnost
27. 6. 2018.
Hrvatska usmena književnost
27. 6. 2018.
Hrvatska usmena književnost
28. 6. 2018.
Teorija književnosti
28. 6. 2018.
Teorija književnosti
28. 6. 2018.
Teorija književnosti
28. 6. 2018.
Starija hrvatska književnost
T. Bogdan, D. Grmača
28. 6. 2018.
Starija hrvatska književnost
Doc. dr. sc. Dolores Grmača
29. 6. 2018.
Hrvatski standardni jezik
H. Delaš, E. Hercigonja–Mikšik
29. 6. 2018.
Hrvatski standardni jezik
H. Delaš, E. Hercigonja–Mikšik
29. 6. 2018.
Novija hrvatska književnost
Dr. sc. Lana Molvarec
2. 7. 2018.
Novija hrvatska književnost
Prof. dr. sc. Krešimir Nemec
2. 7. 2018.
Novija hrvatska književnost
Doc. dr. sc. Suzana Coha
2. 7. 2018.
Novija hrvatska književnost
Doc. dr. sc. Suzana Coha
3. 7. 2018.
Novija hrvatska književnost
Prof. dr. sc. Krešimir Nemec
3. 7. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Prof. dr. sc. Bernardina Petrović
3. 7. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Prof. dr. sc. Bernardina Petrović
3. 7. 2018.
Hrvatski standardni jezik
Prof. dr. sc. Bernardina Petrović
3. 7. 2018.
Novija hrvatska književnost
Doc. dr. sc. Marina Protrka Štimec
Rokovi označeni zvjezdicom (*) odnose se samo na studente staroga sustava. Rokovi označeni dvjema zvjezdicama (**) odnose se na studente staroga i novoga sustava. Neoznačeni se rokovi odnose samo na studente novoga sustava.