Ispiti su usmeni u B 118.

Stilistika - od 10:00

Figure i diskurzi - od 10:40