Za vrijeme ljetnih ispitnih rokova konzultacije će biti srijedom, 15-16 u B118.