Prvo ću predavanje održati u četvrtak, 3. ožujka, od 9:30 u D VII.

Seminarska nastava počinje 9. i 10. ožujka (prema rasporedu).