Održat ću ih u četvrtak, 17. 2, od 11:30 do 12:30.