Nastava će se odvijati preko Omege, tj. BigBlueButtona.

Nastava počinje u uobičajenom terminu, tj. u 15.30. Spajate se klikom na ikonu BigBlueButtona na vrhu Omega stranice (ikona: Nastava 16. i 23. studenoga 2021).

Šifra za kolegij na Omegi je praksa.