Nastava će se odvijati preko Omege, tj. BigBlueButtona.

Nastava počinje u uobičajenom terminu, tj. u 14.45. Spajate se klikom na ikonu BigBlueButtona na vrhu Omega stranice (ikona: Nastava 15. i 22. studenoga 2021).

Šifra za kolegij na Omegi je goodman.