Prvi susret sa studentima diplomskih studija na kolegiju Filološke analize hrvatskostaroslavenskih tekstova održat će se u četvrtak, 14. listopada 2021. u terminu seminara: soba A102, u 9.30 sati. Tada ćemo se dogovoriti što i kako dalje.