Nakon rasporeda grupa koji smo napravili u ponedjeljak, seminarska nastava počinje u četvrtak, 14. listopada 2021., prema rasporedu. Prvo predavanje je u petak, 15.10. 2021. u 8.00 sati u D7.

Tanja Kuštović