Nastava iz obaveznog kolegija na 1. godini Hrvatski jezik i književnost u srednjem vijeku organizira se u dvama modulima: 1. Jezik hrvatskih srednjovjekovnih tekstova i 2. Hrvatska srednjovjekovna književnost, svaki se modul sastoji od 1 sata predavanja i 1 sata seminara, dakle ukupno 4 sata nastave tjedno.

Nastava iz književnog dijela kolegija počinje u ponedjeljak 28. veljače prema rasporedu.

Studenti se trebaju upisati na kolegij Hrvatska srednjovjekovna književnost na Omegi (lozinka: hsk22). Ondje se trebaju upisati u jednu grupu predavanja i u jednu grupu seminara. Upis u grupe zatvara se 28. veljače u 18:00.