Studenti koji su se preko sustava ISVU upisali na izborni predmet diplomskog studija Aksiološka analiza ranonovovjekovnih tekstova trebaju se prijaviti na stranicu predmeta u sustavu Omega (lozinka: Aanaliza), skinuti na računalo dokument Prijavni obrazac koji se nalazi pri vrhu stranice, popuniti ga te poslati na adresu Nastava počinje u petak 4. ožujka u 11:45 sati u učionici A-205.