Sveučilište u Zagrebu objavilo je Drugi krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA131) za akademsku godinu 2022./2023. Ovaj je krug namijenjen studentima koji sa stručnom praksom žele početi u razdoblju od 1. veljače 2023. do 31. srpnja 2023. Mobilnost mora završiti najkasnije 30. rujna 2023.
Dodatne upute za prijavu za studente Filozofskoga fakulteta u Zagrebu dostupne su ovdje.

Rok za prijavu: 28. veljače 2023.