Studenti druge godine diplomskoga studija koji su u prvome i drugome semestru ak. god. 2021./2022. odslušali i/ili položili (znači: odslušali su kolegije, položili su kolegije ili su odslušali kolegije, a nisu ih položili) zamjenske kolegije za Književnost zapadnoga kruga I i II (prvi semestar: Roman: teorija i povijest žanra, drugi semestar: Adolescentska književnost i mladenačka kultura u hrvatskom i svjetskom kontekstu) u trećem semestru u ak. god. 2022./2023. NE MORAJU upisati kolegij Književnost zapadnoga kruga I. 
Ako sustav traži upis kojega drugoga kolegija da bi se popunila izborna grupa u kojoj se taj kolegij nalazi, može se (i preporuča se) upisati bilo koji izborni kolegij na Odsjeku za kroatistiku ili izborni kolegij na drugoj studijskoj grupi, za što je potrebno zatražiti nastavnikovu suglasnost i upisati se preko Studentske službe.