Sveučilište u Göteborgu objavilo je poziv za zapošljavanje doktoranada na programu slavenske filologije (Slavic Medieval Studies), koji vodi dr. Antoaneta Granberg.

Obavijesni sastanak održat će se mrežno 28. siječnja u 13 sati na engleskome jeziku.

Više o pozivu v. ovdje.