Slavistika na Sveučilištu Justus-Liebig u Gießenu traži lektora/lektoricu za bosanski/hrvatski/srpski.

Potencijalni kandidat treba imati završen studij bosanskog, hrvatskog ili srpskog te dobro govoriti njemački jezik.

Više o natječaju v. ovdje.