Konzultacije ću umjesto 5. lipnja održati 3. lipnja 12.30-14. sati.

U vrijeme ispitnih rokova, od lipnja do kraja rujna konzultacije ću održati prema ranijem dogovoru e-mailom ili prema najavi.