Danas ću održati konzultacije od 12.30 i od 14.45.