Izvanredni rok za sve kolegije koje predajem bit će 4. travnja 2023. u 13.15 u A 225. 

Molim studente koji misle pristupiti ispitu da mi se jave na poznatu adresu.