Ocjene s izvanrednoga roka 26. travnja, i termini usmenoga ispita, nalaze na Omegi, na stranicama određenoga kolegija, pod rubrikom Obavijesti.