Izvanredni rok na kolegijima Metodika nastave hrvatskoga jezika 1 i Metodika nastave hrvatskoga jezika i književnosti 2 bit će 27. travnja od 19:15 do 20:00 u DIV.